Tekeekö matkailu hyvää matkakohteesi asukkaille?

Kokevatko asukkaat voivansa vaikuttaa matkailun kehitykseen?

Millaisilla toimenpiteillä asiaa parannetaan?

Salmi Platform Oy ja FlowHouse Oy toteuttavat yhteistyössä kestävän matkakohteen STF-standardin mukaisen asukaskyselyn ja analyysin suosituksineen matkakohteiden ja kaupunkien käyttöön. Projektissa paneudutaan matkailun sosiokulttuurisiin vaikutuksiin ja siihen, millaisilla toimenpiteillä asukaskokemusta matkailusta voitaisiin parantaa.

Tuloksena syntyy luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa asukkaiden näkemyksistä ja ymmärrys matkailun sosiaalisista vaikutuksista. Tähän tietoon perustuen voidaan toteuttaa toimenpiteitä ja lisäksi alueella on työkalut jatkaa aiheeseen liittyvää tiedolla johtamista jatkossa.

Matkailun sosiaalisten vaikutusten mittaaminen tuo hyötyä kaikille

Miten tiedonkeruu toteutetaan?

Projekti toteutetaan työpajatyöskentelynä ja sisältää myös käytännön tiedonkeruuvaiheen. Kehitysprojekti toteutetaan Salmi Platform Oy:n ja Flowhouse Oy:n yhteistyönä. Salmi Platform vastaa standardoidusta tiedonkeruusta sekä raportoinnista. Flowhouse vastaa työpajojen fasilitoinnista sekä asiantuntijatyöstä.

Tiedonkeruuprojektin tulokset ja hyödyt

 • Yhteinen ymmärrys

  Kasvattaa ymmärrystä sosio-kulttuurisen vaikuttavuuden merkittävyydestä ja edistää asiantuntijuutta.

 • Vertailukelpoinen data

  STF -ohjelman mukaisesti standardoidun tiedonkeruun avulla tuotetaan vertailukelpoista dataa, joka mahdollistaa kestävän kehityksen seurannan ja vertailun.

 • Kehitystoimenpiteiden ideointi

  Työpajoissa ideoidaan ja käydään läpi mahdollisia kehitystoimenpiteitä alueen parantamiseksi.

 • Konkreettisia kehitystoimia

  Toimijat saavat konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

 • Työkalut hallussa

  Toimijoille kertyy kokemusta sosiaalisten vaikutusten tiedon keräämisestä sekä tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa.

Tulevien työpajojen aikataulu 2024

VKO 38: Ensimmäinen työpajakokonaisuuden aloitus.

VKO 40-47: Tiedonkeruujakso

VKO 48: Tulosten purku asiakkaiden kanssa

HINTA 2 990€ 

Kuinka kohteeni pääsee mukaan projektiin?

Ota yhteyttä Salmi Platformin ja Flowhousen asiantuntijoihin ja ilmoittaudu mukaan!

Salmi Platform Oy:

Saku Määttä
saku.maatta(at)salmiplatform.com
040 8013 232

FlowHouse Oy:

Kristian Sievers
kristian.sievers(at)flowhouse.fi
040 4887173