Kuopion Kansalaistoiminnan palvelut ottaa vuodelle 2024 Salmi Eventlizer LITE* -tuotteen käyttöönsä selvittääkseen kymmenestä eri tapahtumasta ennen kaikkea tapahtumien sosiaalisia vaikutuksia. Tapahtuma-analyysit kohdentuvat pääosin paikallisiin perhe-, seniori- ja kulttuuritapahtumiin. Salmi tarjoaa tähän standardoitua tiedonkeruumallia, jonka avulla kaupunki saa vertailukelpoista vaikuttavuustietoa tapahtumista. Samalla tapahtumajärjestäjät ja kaupunki saavat arvokasta palautetta tapahtumien kehittämistä varten. 

“Sosiaalinen vaikuttavuus on todella laaja kestävän kehityksen osa-alue, jota on ollut aikaisemmin vaikea mitata systemaattisesti. Salmi on osoittanut pystyvänsä tuottamaan olennaista tietoa tapahtumien sosiaalisen vaikuttavuuden eri ulottuvuuksista helposti ymmärrettävään muotoon.” kertoo kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman Kuopion kaupungin Kansalaistoiminnan palveluista.

Salmi kehitti ja pilotoi viime vuonna yhdessä isoimpien tapahtumakaupunkien kanssa oman mittariston tapahtumien sosiaaliselle vaikuttavuudelle. Mittaristoa pilotoitiin kaiken kaikkiaan 28 erilaisessa ja kokoisessa tapahtumassa. Pilotoinnin pohjalta kehitetty mittaristo on käytettävissä vuoden 2024 tapahtuma-analyyseissa. Lue lisää täältä.

*Salmi Eventlizer LITE on tapahtuma-analyysin kevytversio, jolla kerätään vertailukelpoista dataa pienemmistä, ei-kaupallisista ja erityisesti paikallisille asukkaille suunnatuista kulttuuri-, taide- ja yhteisötapahtumista kaupunkien tiedolla johtamisen tueksi. Painopisteenä tiedonkeruussa on sosiaalinen vaikuttavuus ja kävijäkokemus.