Tapahtumien tiedolla johtamisen data-alusta

Salmi Platform Oy:n kehittämä Salmi Eventlizer on digitaalinen tapahtuma-analyysi tapahtumien tiedolla johtamisen työkaluksi. Se on monipuolisin reaaliaikaisesti mittaava analytiikkatyökalu markkinoilla, huomioiden tapahtuma-alan erityispiirteet ja tarpeet. Eventlizer tuottaa monipuolista dataa tapahtumakävijöistä vakioidulla ja pitkälle automatisoidulla tiedonkeruumenetelmällä, raportoi sen digitaalisesti visuaalisessa muodossa ja toimii siten vakuuttavana tietopohjana tapahtuman kehitystoimenpiteille. 

Vertailtavaa tietoa

Vakioitu tiedonkeruumenetelmä tuottaa vertailukelpoista tietoa valtakunnallisesti.

Täysin digitaalinen

Tiedonkeruu ja analysointi on täysin digitaalista ja pitkälle automatisoitua.

Innovatiivinen ja jatkuvasti kehittyvä

Hyödynnämme uusinta teknologiaa – esimerkiksi tekoälyä – tulosten analysoinnissa ja kehitämme tietoalustaa asiakaslähtöisesti.

Laajin ja ajantasaisin tapahtumien tietopankki

Olemme keränneet tietoa monipuolisesti erilaisista tapahtumista ympäri Suomea vuodesta 2020 lähtien.

Dynaaminen ja reaaliaikainen raportointi

Tiedon syväluotaava analysointi erilaisilla suodattimilla onnistuu reaaliajassa.

Huomioi tapahtumien erityispiirteet

Tapahtumien ja tapahtumajärjestäjien erityispiirteet otetaan huomioon tiedonkeruussa.

Analytiikkaa monenlaisiin tapahtuma-alan tarpeisiin

Eventlizer -tapahtuma-analyysi soveltuu minkä tahansa tapahtumatyypin analysointiin, oli kyseessä sitten vaikkapa kulttuuri-, urheilu- tai  viihdetapahtuma. Se sopii työkaluksi niin tapahtumajärjestäjien kuin organisaatioidenkin käyttöön. Eventlizerilla voidaan analysoida sekä yksittäisiä tapahtumia että useita tapahtumia kokonaisuuksina.

 • Kerää vaikuttavuustietoa alueen tapahtumista samalla menetelmällä samalle tietoalustalle
 • Osoita tapahtumien tuomat aluevaikutukset ja hyödyt
 • Auta tapahtumajärjestäjiä keräämään tietoa tapahtuman kehittämisen tueksi
 • Luo kokonaiskuva alueen tapahtumatilanteesta
 • Vertaile tapahtumia keskenään
 • kehitä tapahtumaa tietopohjaisesti
 • opi tuntemaan asiakkaasi
 • osoita, millaisia vaikutuksia ja hyötyjä tapahtumasi tuottaa alueelle
 • kerää vertailukelpoista tietoa joko yhdestä tai useammasta tapahtumasta samalle tietoalustalle samalla metodilla
 • kerää vertailukelpoista tietoa liiton tai organisaation tapahtumista samalle tietoalustalle samalla metodilla
 • vertaile tapahtumia keskenään
 • osoita tapahtumien aluevaikutukset vakuuttavasti
 • luo kokonaiskuva liiton tai organisaation tapahtumista
 • kehitä tapahtumia tietopohjaisesti
 • kerää tietoa tapahtumakeskuksen tapahtumista samalla metodilla samaan tietokantaan
 • vertaile tapahtumia keskenään
 • luo kokonaiskuva tapahtumakeskuksen tapahtumista
 • osoita tapahtumien aluevaikutukset
 • kehitä tapahtumia tietopohjaisesti

Tapahtuma-analyysi on monipuolinen tiedolla johtamisen työkalu

Kehitä asiakaskokemusta ja tapahtumaa 

 • tunne asiakkaasi ja kohdista heille entistä parempia palveluja
 • kerää vertailutietoa toistuvista tapahtumista
 • reaaliaikainen palaute mahdollistaa reagoimisen jo tapahtuman aikana
 • asiakaspalautteiden pohjalta kehität tapahtumaa asiakaslähtöisesti

Kohdista tapahtumamarkkinointia

 • kerää tietoa tapahtumakävijöiden tulopaikkakunnasta sekä profiileista
 • esitä faktatietoa tapahtuman suosiosta ja vaikuttavuudesta esim. medialle ja hankeyhteistyökumppaneille
 • paranna tapahtumanäkyvyyttä
 • viesti tapahtuman onnistumisesta asiakkaillesi

Vakuuta päättäjät

 • vakuuttavaa faktatietoa ja apua tapahtumatuki- ja sponsorineuvotteluihin
 • konkreettista faktatietoa investointilaskelmiin ja rahoituksen hakemiseen 

Kehitä yhteistyökumppanuuksia

 • todenna yhteistyökumppanuuksien merkitys
 • optimoi yhteistyökumppaneiden näkyvyyttä ja mainospinta-alaa
 • kehitä yhteistyökumppanimielikuvia ja kumppanuuksia
 • luo uusia kumppanuuksia tiedon avulla

Laajasti tietoa tapahtuman asiakkaista ja vaikuttavuudesta

Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysi kerää laajasti tietoa eri tapahtuman osa-alueista, keskittyen erityisesti tapahtuman vaikuttavuuteen sekä asiakasprofilointiin ja -kokemukseen. Nämä tiedot antavat erinomaisen tietopohjan tapahtuman kehittämiseen ja sen vaikuttavuuden todentamiseen. Tapahtumien erityispiirteet huomioidaan tiedonkeruussa tapahtuman toiveiden mukaisesti.

Salmi eventlizer kysely

Tiedonkeruu

Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysi pohjautuu digitaaliseen kyselylomakkeeseen, joka on optimoitu mobiililaitteille. Kysely on tehokas tapa kerätä reaaliaikaista tietoa tapahtumakävijöiltä. Eventlizer -tapahtuma-analyysin merkittävä vahvuus on yleisesti vakioitu kyselyrunko, joka mahdollistaa valtakunnallisesti vertailukelpoisen tiedonkeruun sekä vaivattoman ja kustannustehokkaan käyttöönoton. Kerää laajasti tietoa tapahtuman vaikuttavuudesta, asiakasprofiileista sekä -kokemuksesta. 

Raportointi

Kerätty tieto on nähtävillä reaaliajassa online-raportointityökalussa. Tarkastele tietoa selkeissä, dynaamisissa ja visuaalisissa online-raporttinäkymissä käyttäjätunnusten avulla missä vain ja milloin vain. Dynaamisen raportoinnin ansiosta voit porautua tietoon syväluotaavasti erilaisilla suodattimilla. Tieto on tallennettavissa ja jaettavissa järjestelmästä visuaalisina kuvaajina. Tulosten avulla voidaan tehdä vertailuja sekä nähdä tapahtuman kehityskaari vertailemalla tuloksia edellisen vuoden tuloksiin. Raportti on erittäin monipuolinen tapahtumien tiedolla johtamisen työkalu!