Salmi Data on työkalu, jonka päämääränä on tuoda oikea ja ajantasainen tieto käyttäjälle. Tätä tietoa on mahdollista rikastaa ulkopuolisista tietokannoista ja -lähteistä. Tavoitteena on, että palvelun käyttäjä saa mahdollisimman hyvän kokemuksen ja hyödyn Salmesta.

Esimerkkeinä matkailun tietolähteistä ovat julkisten liikuntapaikkojen avoin rajapinta Lipas.fi, jossa on yli 30 000 kohdetta, ja paikallinen yritystietorekisteri. Edellä mainituista lähteistä haettu data seulotaan ja vakioidaan, minkä jälkeen se liitetään Salmeen yritys- ja aluekohtaisesti. Jos dataa on viety tuotekorttiin, voidaan tietoihin myös täydentää omia muokkauksia manuaalisesti. Salmi Data palvelusta voidaan viedä tietoa ulkoisiin järjestelmiin, kuten markkinointi- ja myyntikanaviin.

Salmi Datassa palvelut luokitellaan seuraaviin pääkategorioihin:

  • Majoituspalvelut
  • Syö ja Juo
  • Aktiviteetit
  • Käyntikohteet
  • Ostokset
  • Liikkuminen
  • Tapahtumat
  • Palvelut
  • Terveyspalvelut