Salmi Platform matkailun tiedolla johtamisen havainnekuva

Salmi Analytics – matkailun ja tapahtumien tiedolla johtaminen helpoksi

Matkailun tiedolla johtaminen voi olla helppoa, edullista ja tehokasta. Salmi Analytics -tuoteperheen matkailu- ja tapahtuma-analyysit tuottavat tietoa matkailu- ja tapahtuma-alan tarpeisiin. Päivätasoinen tiedonkeruu mahdollistaa matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan systemaattisen tiedolla johtamisen. Salmi Analytics -tuoteperhe käsittää kaksi tuotetta: Salmi Triplizer -matkailuanalyysi matkailuyrityksille ja -alueille sekä Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysi tapahtumille.

Salmi Analytics tuo esiin matkailun ja tapahtumien vaikuttavuuden. Mikä tärkeintä, myös vaikuttavuuden osatekijöitä sekä syitä saadaan näkyviksi, jolloin tiedon hyödyntäminen muuttuu todella konkreettiseksi.

Tiedonkeruu ja raportointi

Salmi Analyticsin matkailun ja tapahtumien vaikuttavuusanalyysit koostuvat digitaalisesta kyselytyökalusta ja online-raporttialustasta. Digitaalisella ja selainpohjaisella kyselyllä mitataan vakioidulla menetelmällä reaaliaikaisesti mm. matkailija- tai kävijäprofiileja, aluetaloudellisia vaikutuksia (matkailukulutus), liikkumisen hiilijalanjälkeä, asiakastyytyväisyyttä sekä kerätään avointa palautetta. Tulokset ovat tarkasteltavissa visuaalisina, dynaamisina ja informatiivisina online-raporttinäkyminä.

Salmi Analytics tarjoaa faktatietoa tiedolla johtamisen perustaksi

  • asiakasprofiilien määrittämiseen
  • asiakaskokemuksen parantamiseen
  • aluetaloudellisten vaikutusten mittaamiseen
  • markkinoinnin kohdentamiseen 
  • mediaviestintään
  • tapahtuman, matkakohteen ja palvelujen kehittämiseen
  • kumppaninäkyvyyden mittaamiseen
  • rahoituksen keräämiseen
  • sidosryhmätyöskentelyyn

Asiantuntijapalvelut

Salmi Analytics -analytiikkatuotteisiin kuuluvat olennaisena osana asiantuntijapalvelut: autamme ja ohjaamme asiakkaitamme tiedonkeruuprosessissa sekä raporttityökalun toiminnan ja sen tuottaman tiedon ymmärtämisessä. Tarjoamme monipuolisia tiedolla johtamisen palveluja matkailu- ja tapahtumatoiminnan kehittämisen tueksi.