Tapahtumat tuovat mukanaan runsaasti erilaisia vaikutuksia, joiden ymmärtäminen on tapahtumien kehittämisessä tärkeää. Näistä vaikutuksista useimmin puheissa on tapahtumien taloudellinen vaikuttavuus, mutta tapahtumien sosiaalisista vaikutuksista puhutaan harvemmin. Tämä johtuu usein siitä, ettei sosiaalisista vaikutuksista ole tietoa tarjolla. Tätä korjaamaan on Salmi Platform Oy rakentanut uuden tietokokonaisuuden.

Sosiaaliset vaikutukset keskiössä

Tapahtumien tuottamia sosiaalisia vaikutuksia on iso kirjo ja nämä vaikutukset myös vaihtelevat eri tapahtumien välillä monine nyansseineen. Täten aihion vaikuttavuus on ehkä yksi vaikeimmin mitattavista.  Aihe on kuitenkin merkittävä, jonka johdosta päädyimme hakemaan sellaista tiivistystä, jolla ilmiötä voitaisiin tunnistaa kattavasti, samalla kuitenkin hyväksyen sen, että tieto on yleistasoista. 

Teimme Salmilla laajan sosiaalisten vaikutusten mittaamiseen tähtäävän kehitysprojektin vuoden 2023 aikana. Kehitysprosessiin saatiin sparraajiksi mukaan Helsingin, Kuopion, Lahden, Turun, Tampereen ja Jyväskylän kaupungin tapahtumayksiköiden ammattilaiset. 

Kehitysprosessin alussa aihetta taustoitettiin aiemmin toteutettujen tapahtumien sosiaalisen vaikuttavuuden tutkimusten kautta. Tämä selvitys rajasi ilmiön toistuvat osat ulottuvuuksiin, joille jokaiselle pyrimme etsimään kaikkein edustavimman kysymyksen. Tämän alkuymmärryksen perusteella laadimme tapahtumakaupunkien asiantuntijoiden kanssa alustavan sosiaalisen vaikuttavuuden kyselypatteriston. 

Patteristoa pilotoitiin kesän 2023 aikana 28 tapahtuman yhteydessä tehdyissä kyselyissä. Pilottivaiheessa mukana oli laajakirjoinen joukko erilaisia tapahtumia, joista kertyi noin 11 000 kyselyvastausta. Tapahtumakävijät kertoivat tapahtumien vaikutuksista esimerkiksi yksilön hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, monimuotoisuuteen sekä paikkakunnan vetovoimaan ja näkyvyyteen. 

Syksyllä 2023 pilotin tuloksia käytiin läpi projektiryhmän kanssa ja havaittiin, että jo pilottivaiheen alustava tieto oli erittäin käyttökelpoista. Näin ollen aihio päätettiin viimeistellä vakiokäyttöä varten ja niinpä syksyn aikana alkuperäinen pilottivaiheen kyselypatteristo muokattiin saadun ymmärryksen perusteella täsmättyyn muotoon.

Standardoitu kyselymalli käyttöön vuoden 2024 alusta

Kehittämistyön tuloksena rakennettu standardoitu sosiaalisten vaikutusten kyselymalli on otettu vuoden 2024 alusta alkaen käyttöön ja jatkossa kaikissa tapahtumissa voidaan käyttää samaa vakioitua mallia. Näin ymmärrys tapahtumien sosiaalisista vaikutuksista alkaa kertymään kokonaisvaltaisesti. Tapahtumakaupungit ja tapahtumajärjestäjät voivat hyödyntää dataa omassa strategisessa työssään sekä koko tapahtuma-ala saa tärkeää dataa edunvalvonnallisiin tehtäviin. 

Eli siis KYLLÄ, kyllä tapahtumien sosiaalisia vaikutuksia voidaan mitata. Lisäisimme vielä, että vaikutuksia voidaan mitata vertailtavasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Mikäli aihe kiinnostaa, niin kerromme mielellään lisää.