tahko mtb_tapahtumatutkimus

Systemaattinen Tahko MTB:n kehittäminen pohjaa tutkittuun tapahtumatietoon

Tapahtumatieto on Tahko MTB:n kasvattamisen ja erityisesti kehittämisen ytimessä. Ei siis ole sattumaa, että Tahko MTB on Suomen suurin maastopyöräilytapahtuma, joka tuo vuosittain Tahkolle tyytyväisiä urheilijoita ja noin miljoonan euron matkailutulovaikutukset. Näitä tapahtuman vaikutuksia mitattiin tänäkin vuonna Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysilla, joka antaa hyvät eväät Tahko MTB:n kaltaisen jatkuvasti kehittyvän tapahtuman tiedolla johtamiseen.

Tahko MTB kehittyy tiedon avulla

Pohjois-Savon jylhissä metsissä Tahkolla järjestettävään Tahko MTB:hen osallistuu vuosittain noin 2000 maastopyöräilijää Suomesta ja ulkomailta. 

Tahko MTB on kasvanut alunperin tekemisen ilosta runsaalla talkootyöllä, mutta vuosien mittaan toiminnan ammattimaistumisen myötä myös tapahtumasta saatava tieto on noussut merkittävään asemaan. 

Tapahtuman vaikutuksia mitattiin jo toistamiseen Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysilla:

“Me Tahko MTB:ssä tähtäämme tapahtuman jatkuvaan kehitykseen, joka parhaiten onnistuu keräämällä tapahtumasta mahdollisimman paljon ja tarkkaa tietoa. Haluamme myös pystyä vertailemaan eri vuosien tuloksia. Tähän tarkoitukseen Salmi Eventlizer on ollut erinomainen työkalu”, kertoo tapahtumapäällikkö Hannu Airila.

Huipputapahtuma, isot vaikutukset

Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin 2-4.7.2021 ja mukana oli koronan kuristamana 1482 osallistujaa. Kaikista kävijöistä Salmi Eventlizerin kyselyyn vastasi 561 vastaajaa, joista 88% oli tapahtuman kilpailijoita. 

Kyselyn tuloksista nähdään, että tapahtuma toi tänä vuonna suoraa matkailutuloa Tahkolle noin miljoona euroa. Matkailutulo jakaantui siten, että noin kolmasosan (311 000 eur) toivat päiväkävijät ja loppu kaksi kolmasosaa (n. 661 000 eur) tuotosta tuli yöpyviltä matkailijoilta.

Asiakaskokemus oli korkealla tasolla

Salmi Eventlizerin kyselyrungossa on useita asiakaskokemusta mittaavia tekijöitä, kuten yleinen tyytyväisyys, suositteluhalukkuus sekä mahdollisuus antaa avointa palautetta.

Tapahtuma sai yleistä tyytyväisyyttä mittaavassa kysymyksessä kaikkien vastaajien keskiarvoksi 8,75 (paras 10) ja suositteluhalukkuudeksi 83/100. Molemmat luvut ovat erittäin hyvällä tasolla ja kertovat siitä, että tapahtumassa on viihdytty ja sitä halutaan myös suositella kavereille.

Kyselyn avoimissa palautteissa tapahtuman järjestelyt ja huoltopalvelut saivat eniten kiitosta. Tapahtuman rentoon tunnelmaan oltiin myös tyytyväisiä, mihin Tahko MTB pyrkiikin.  Palautteet osoittivat myös kehityskohteita: esimerkiksi pyöräilyreitit puhuttivat eniten puolesta ja vastaan. Tapahtumakävijöiden palautteita luetaan tarkkaan ja otetaan niistä oppia.

Räätälöidyillä kysymyksillä pureuduttiin MTB:n erityispiirteisiin

Eventlizer -tapahtumakyselyn käyttöönotto on nopeaa, isona vahvuutenaan vertailukelpoiseksi vakioitu kyselyrunko. Tapahtumilla on kuitenkin omia erityispiirteitään, joihin voidaan Eventlizerissa pureutua tapahtumakohtaisilla erityiskysymyksillä. Nämä kysymykset voi tapahtumajärjestäjä päättää itse.

Tänä vuonna Tahko MTB:n kyselyn tapahtumakohtaisissa osissa haluttiin keskittyä tapahtuman ytimessä oleviin kilpailijoiden varusteisiin, joiden kartoittaminen tuo mielenkiintoisia ja yllättäviäkin näkökulmia myös tiedon hyödyntämiseen:

“Kun tiedämme esimerkiksi tapahtumassa käytettyjen maastopyörien suosituimmat pyörämerkit ja renkaan koot, voimme välittää tiedon yhteistyökumppaneillemme ja varmistaa, että huoltopisteeltä löytyy oikeita vararenkaita ja muita tarvikkeita osallistujille tarpeen mukaan“, kuvailee Airila. 

Yhteistyökumppanuuksien kehittämisen kannalta nämä kysymykset ovatkin enemmän kuin oleellisia, jotta yhteistyökumppanit voivat valmistautua tapahtumaan etukäteen. Kun osallistujien preferenssit ovat mahdollisimman tarkasti tiedossa, vältetään ylimääräinen tavaran kuljettelu ja suosittujen tuotteiden loppuminen kesken. 

Taloudellisia vaikutuksia ja asiakaskokemusta mittaamalla sekä tapahtumakohtaisesti räätälöidyillä, osuvilla lisäkysymyksillä tuotettiin siis merkittävää tietoa Tahko MTB:n tulevien kehitystoimenpiteiden pohjaksi ensi vuoden tapahtumaa varten. Näin tiedolla johtamiseen olennaisesti kuuluva tiedonkeräysprosessi konkretisoituu käytännössä Salmi Eventlizerin avulla. 

Salmi Eventlizer on digitaalinen kyselytyökalu tapahtumien tiedolla johtamisen pohjaksi. Eventlizer kartoittaa tapahtuman kävijäprofiilit, taloudelliset vaikutukset, matkaseurueen, majoitusmuodot sekä asiakaskokemuksen, huomioiden myös tapahtumakohtaiset erityispiirteet. Tulokset ovat tarkasteltavissa visuaalisina, dynaamisina ja informatiivisina online-raporttinäkyminä.