Salmi Eventlizer – Tapahtumien taktinen tiedolla johtaminen

Salmi Platform Oy:n kehittämä Salmi Eventlizer on digitaalinen tapahtuma-analyysi tapahtumien tiedolla johtamisen pohjaksi. Se on monipuolisin reaaliaikaisesti mittaava analytiikkatyökalu markkinoilla, huomioiden tapahtuma-alan erityispiirteet ja tarpeet. Eventlizer tuottaa monipuolista dataa tapahtumakävijöistä systemaattisella metodilla, raportoi sen digitaalisesti visuaalisessa muodossa ja toimii siten vakuuttavana tietopohjana tapahtuman kehitystoimenpiteille. 

Tapahtuma-analyysityökalumme pohjautuu digitaaliseen kyselylomakkeeseen. Kysely on kustannustehokas tapa kerätä reaaliaikaista tietoa tapahtumakävijöiltä. Kyselytulokset ovat nähtävillä heti selainpohjaisessa raportointityökalussamme. Kyselylomake on täysin digitaalinen ja siihen vastaaminen mobiililaitteella on helppoa ja nopeaa. 

Eventlizer -tapahtuma-analyysi soveltuu niin monenlaisten tapahtumajärjestäjien kuin kuntaorganisaatioidenkin käyttöön.

Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysia voidaan hyödyntää muun muassa:

 • tapahtumien aluetaloudellisen vaikuttavuuden selvittämiseen,
  jolloin saadaan vakuuttavaa
  faktatietoa avuksi tapahtumatuki- ja sponsorineuvotteluihin
 • tapahtumien (reaaliaikaiseen) kävijätiedon keruuseen,
  mikä auttaa suunnittelemaan ja kehittämään tapahtumaa sekä sen myynti- ja markkinointitoimenpiteitä
   faktatiedon avulla
 • systemaattiseen tapahtumatiedonkeruuseen vuosittain, jolloin vertailu mahdollistuu
 • asiakaskokemuksen kehittämiseen kävijäprofiilien ja palautteiden perusteella
 • yhteistyökumppanuuksien kehittämiseen esimerkiksi sponsorinäkyvyyttä mittaamalla
 • alueen tai järjestäjän usean eri tapahtuman vertailuun keskenään tapahtumatukien kohdentamiseksi 

Eventlizerin merkittävä vahvuus on vertailukelpoiseksi vakioitu kyselyrunko, jolloin sen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa.

Kyselyrungossa käytettävät mittarit:

  • tapahtuman taloudellinen tulos ja aluetaloudellinen vaikuttavuus
   • rahankäyttö eri palveluihin tapahtuman aikana
  • kävijäprofiilit
   • sukupuoli
   • kotipaikkakunta ja kansallisuus
   • ikä
   • yöpyjä/päiväkävijä/paikallinen
   • seurue
   • tiedonhakukanavat
  • tyytyväisyys, suositteluhalukkuus (NPS) ja palaute
  • tapahtumajärjestäjän omat kysymykset

Tapahtumien erityispiirteet otetaan lisäksi huomioon mahdollisuudella räätälöidä  kyselyyn tapahtuman omia kysymyksiä, jotka tapahtumajärjestäjä voi päättää itse. Lisäkysymysten tavoite on personoida kyselyä tapahtumakohtaisesti ja tuoda hyödyllistä lisätietoa tapahtumajärjestäjälle. 

Tästä lähtien ei tarvitse luottaa enää mututuntumaan tapahtumakävijöiden rahankäytöstä tai tulopaikkakunnista! 

Salmen kyselydata yhdistetään joko lipunmyyntijärjestelmästä tai tapahtumajärjestäjältä saatuun kävijämäärätietoon, jolloin saadaan jopa päivittäinen, selkeä kokonaiskuva tapahtumakävijöistä ja tapahtuman onnistumisesta kävijämääriin suhteutettuna.
Jos tällaista kävijämäärätietoa ei ole saatavilla, käytössämme on myös Telian Mobiilidata anonyymina tietolähteenä. Telian Mobiilidata rikastaa kyselytuloksiamme tarjoamalla tietoa tapahtumakävijämääristä, heidän tulopaikkakunnistaan ja tapahtumakävijäprofiileista (paikallinen, yöpyjä, päiväkävijä). 

Salmi Eventlizer -palvelu kulkee aina mukana. Asiakkaamme voivat tarkastella kerättyä tietoa selkeissä, dynaamisissa ja visuaalisissa online-raporttinäkymissä käyttäjätunnusten avulla missä vain ja milloin vain. Tieto on tallennettavissa järjestelmästä havainnollisina ja helposti ymmärrettävinä kuvaajina. Tulosten avulla voidaan tehdä vertailua eri tapahtumakävijäprofiilien välillä sekä nähdä tapahtuman kehityskaari vertailemalla tuloksia edellisen vuoden tuloksiin. Tarjoamme asiantuntijatukea raporttien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen.

Käyttöönotto:

 • 12 kuukauden sopimusjakso
 • Käyttäjätunnukset Salmi Eventlizer -palveluun
 • Tulokset saatavilla 24/7
 • Hinnoittelu tapahtuman koon mukaan
Välitön matkailutulo
Salmi Eventlizer avoin palaute

Voimmeko auttaa analysoimaan tapahtumasi onnistumista? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Ota yhteyttä