Tapahtumakaupunki

Kaupungin tapahtumadata samalla metodilla samaan tietokantaan

Salmi Eventlizer on kaupungeille ja kunnille uudenlainen digitaalinen kyselytyökalu tapahtumien tiedolla johtamisen pohjaksi. Eventlizer kartoittaa systemaattisesti ja reaaliaikaisesti tapahtumien kävijäprofiilit, taloudelliset vaikutukset, matkaseurueen, majoitusmuodot sekä asiakaskokemuksen, huomioiden myös tapahtumakohtaiset erityispiirteet. Tulokset ovat tarkasteltavissa visuaalisina, dynaamisina ja informatiivisina online-raporttinäkyminä.

Salmi Eventlizer näyttää kaupungeille ja kunnille, millaisia vaikutuksia ja hyötyjä tapahtumat tuovat alueelle. Salmi Eventlizerin avulla kaupunki- ja kuntaorganisaation tukemia tapahtumia voidaan analysoida kollektiivisesti samalla metodilla. Kaikki kyselytulokset kertyvät samaan tietokantaan, josta ne ovat tarkasteltavissa online-palvelussa selkeinä raporttinäkyminä. Näin luodaan kokonaiskuva tapahtumien tuottamista aluevaikutuksista.

Tapahtumista kertyvä tieto on tarkasteltavissa online-palvelussa kokonaisuutena sekä eriteltynä kyselykohtaisesti. Tällöin yksittäinen tapahtumajärjestäjä näkee vain oman kyselynsä tulokset, samalla kun kaupunki näkee koontina kaikki datapakettiin kuuluvien tapahtumien tulokset. 

Eventlizer Tapahtumakaupunki -paketin hyödyt: 

 • tapahtumien aluetaloudelliset vaikutukset mitattavissa ja vertailtavissa kollektiivisesti jopa vuositasolla, jolloin tapahtumatukien kohdentaminen mahdollistuu tietopohjaisesti
 • kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen tietopohjaisesti
  • faktatietoa tapahtumien suosiosta ja taloudellisista vaikutuksista esim. medialle ja hankeyhteistyökumppaneille
  • kaupunkinäkyvyyden parantaminen 
 • oleellinen työkalu kaupunkien tiedolla johtamiseen 
 • hyödyllinen apu hankkeiden vaikuttavuuden mittaamiseen niiden tapahtumia analysoimalla 
 • auttaa yhteistyössä alueen seurojen, yhdistysten ja muiden tapahtumajärjestäjien kanssa tapahtumasuunnittelun (kuten tapahtumainfrastruktuurin kehittäminen) työkaluna

Käyttöönotto:

 • 12 kuukauden sopimusjakso
 • Käyttäjätunnukset Salmi Eventlizer -raportointipalveluun
 • Tulokset saatavilla 24/7 verkossa
 • Hinnoittelu tapahtumapaketin koon mukaan