Salmi Eventlizer – Tapahtumien taktinen tiedolla johtaminen

Salmi Platform Oy:n kehittämä Salmi Eventlizer on digitaalinen tapahtuma-analyysi tapahtumien tiedolla johtamisen pohjaksi. Se on monipuolisin reaaliaikaisesti mittaava analytiikkatyökalu markkinoilla, huomioiden tapahtuma-alan erityispiirteet ja tarpeet. Eventlizer tuottaa monipuolista dataa tapahtumakävijöistä systemaattisella metodilla, raportoi sen digitaalisesti visuaalisessa muodossa ja toimii siten vakuuttavana tietopohjana tapahtuman kehitystoimenpiteille. 

Tapahtuma-analyysimme pohjautuu digitaaliseen kyselylomakkeeseen. Kysely on kustannustehokas tapa kerätä reaaliaikaista tietoa tapahtumakävijöiltä. Kyselytulokset ovat nähtävillä heti selainpohjaisessa raportointityökalussamme. Kyselylomake on täysin digitaalinen ja siihen vastaaminen mobiililaitteella on helppoa ja nopeaa. 

Eventlizer -tapahtuma-analyysi soveltuu niin monenlaisten tapahtumajärjestäjien kuin kuntaorganisaatioidenkin käyttöön.

Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysia voidaan hyödyntää muun muassa:

Asiakaskokemuksen ja tapahtuman kehittämiseen 

 • systemaattinen tiedonkeruu mahdollistaa jatkuvan kehittämisen
 • reaaliaikainen palaute mahdollistaa reagoimisen jo tapahtuman aikana
 • vuosittainen seuranta = kehitys
 • alueen tai järjestäjän usean eri tapahtuman vertailuun keskenään tapahtumatukien kohdentamiseksi 

Taloudellisten vaikutusten selvittämiseen

 • faktatietoa ja apua tapahtumatuki- ja sponsorineuvotteluihin
 • faktatietoa investointilaskelmiin ja rahoituksen hakemiseen 

Tapahtumamarkkinoinnin kohdentamiseen

 • tietoa tapahtumakävijöiden tulopaikkakunnasta sekä profiileista
 • tapahtuman suositeltavuus sekä tyytyväisyysindeksi luvuiksi markkinointiin
 • faktatietoa tapahtuman suosiosta ja taloudellisista vaikutuksista esim. medialle ja hankeyhteistyökumppaneille
 • tapahtumanäkyvyyden parantaminen

Yhteistyökumppanuuksien kehittämiseen

 • kävijäpalautteen perusteella voidaan optimoida näkyvyyttä ja mainospinta-alaa
 • miten yhteistyökumppanit koetaan ja miten kumppanuuksia voidaan kehittää

Eventlizer -tapahtuma-analyysin merkittävä vahvuus on vertailukelpoiseksi vakioitu kyselyrunko, mikä mahdollistaa systemaattisen tiedonkeruun sekä nopean ja helpon käyttöönoton.

Kyselyrungossa käytettävät mittarit:

  • tapahtuman taloudellinen tulos ja aluetaloudellinen vaikuttavuus
   • rahankäyttö eri palveluihin tapahtuman aikana
  • kävijäprofiilit
   • sukupuoli
   • kotipaikkakunta ja kansallisuus
   • ikä
   • yöpyjä/päiväkävijä/paikallinen
   • seurue
   • tiedonhakukanavat
  • tyytyväisyys, suositteluhalukkuus (NPS) ja palaute
  • tapahtumajärjestäjän omat kysymykset

Tapahtumien erityispiirteet otetaan lisäksi huomioon mahdollisuudella räätälöidä  kyselyyn tapahtuman omia kysymyksiä, jotka tapahtumajärjestäjä voi päättää itse. Lisäkysymysten tavoite on personoida kyselyä tapahtumakohtaisesti ja tuoda hyödyllistä lisätietoa tapahtumajärjestäjälle. 

Tästä lähtien ei tarvitse luottaa enää mututuntumaan tapahtumakävijöiden rahankäytöstä tai tulopaikkakunnista! 

Salmen kyselydata yhdistetään joko lipunmyyntijärjestelmästä tai tapahtumajärjestäjältä saatuun kävijämäärätietoon, jolloin saadaan jopa päivittäinen, selkeä kokonaiskuva tapahtumakävijöistä ja tapahtuman onnistumisesta kävijämääriin suhteutettuna.
Jos tällaista kävijämäärätietoa ei ole saatavilla, käytössämme on myös Telian Mobiilidata anonyymina tietolähteenä. Telian Mobiilidata rikastaa kyselytuloksiamme tarjoamalla tietoa tapahtumakävijämääristä, heidän tulopaikkakunnistaan ja tapahtumakävijäprofiileista (paikallinen, yöpyjä, päiväkävijä). 

Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysi kulkee aina mukana. Asiakkaamme voivat tarkastella kerättyä tietoa selkeissä, dynaamisissa ja visuaalisissa online-raporttinäkymissä käyttäjätunnusten avulla missä vain ja milloin vain. Tieto on tallennettavissa järjestelmästä havainnollisina ja helposti ymmärrettävinä kuvaajina. Tulosten avulla voidaan tehdä vertailua eri tapahtumakävijäprofiilien välillä sekä nähdä tapahtuman kehityskaari vertailemalla tuloksia edellisen vuoden tuloksiin. Tarjoamme asiantuntijatukea raporttien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen.

Käyttöönotto:

 • 12 kuukauden sopimusjakso
 • Käyttäjätunnukset Salmi Eventlizer -palveluun
 • Tulokset saatavilla 24/7
 • Hinnoittelu tapahtuman koon mukaan
Välitön matkailutulo
Salmi Eventlizer avoin palaute
Lue asiakastarinoitamme

Voimmeko auttaa analysoimaan tapahtumasi onnistumista? Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Ota yhteyttä