Salmi Eventlizer – Tapahtumien taktinen tiedolla johtaminen

Salmi Platform Oy:n kehittämä Salmi Eventlizer on digitaalinen tapahtuma-analyysi tapahtumien tiedolla johtamisen työkaluksi. Se on monipuolisin reaaliaikaisesti mittaava analytiikkatyökalu markkinoilla, huomioiden tapahtuma-alan erityispiirteet ja tarpeet. Eventlizer tuottaa monipuolista dataa tapahtumakävijöistä systemaattisella metodilla, raportoi sen digitaalisesti visuaalisessa muodossa ja toimii siten vakuuttavana tietopohjana tapahtuman kehitystoimenpiteille. 

Tapahtuma-analyysimme pohjautuu digitaaliseen kyselylomakkeeseen, joka on optimoitu mobiililaitteille. Kysely on kustannustehokas tapa kerätä reaaliaikaista tietoa tapahtumakävijöiltä. Kyselytulokset ovat nähtävillä päivätasoisesti online-raportointityökalussa.

Analytiikkaa monenlaisiin tapahtumiin

Eventlizer -tapahtuma-analyysi soveltuu minkä tahansa tapahtumatyypin analysointiin, oli kyseessä sitten vaikkapa kulttuuri-, urheilu- tai  viihdetapahtuma. Se sopii työkaluksi niin tapahtumajärjestäjien kuin kuntaorganisaatioidenkin käyttöön. Eventlizerilla voidaan analysoida sekä yksittäisiä tapahtumia että useita tapahtumia kokonaisuuksina.

Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysia voidaan hyödyntää muun muassa:

Kävijäkokemuksen ja tapahtuman kehittämiseen 

 • systemaattinen tiedonkeruu mahdollistaa jatkuvan kehittämisen
 • reaaliaikainen palaute mahdollistaa reagoimisen jo tapahtuman aikana
 • kävijälähtöinen kehittäminen

Taloudellisten vaikutusten selvittämiseen

 • faktatietoa ja apua tapahtumatuki- ja sponsorineuvotteluihin
 • faktatietoa investointilaskelmiin ja rahoituksen hakemiseen 

Tapahtumamarkkinoinnin kohdentamiseen

 • tietoa tapahtumakävijöiden tulopaikkakunnasta sekä profiileista
 • faktatietoa tapahtuman suosiosta ja vaikuttavuudesta esim. medialle ja hankeyhteistyökumppaneille
 • tapahtumanäkyvyyden parantaminen

Yhteistyökumppanuuksien kehittämiseen

 • näkyvyyden ja mainospinta-alan optimointi
 • yhteistyökumppanimielikuvat sekä kumppanuuksien kehittäminen

Tiedonkeruu

Eventlizer -tapahtuma-analyysin merkittävä vahvuus on vertailukelpoiseksi vakioitu kyselyrunko, mikä mahdollistaa systemaattisen tiedonkeruun sekä nopean ja helpon käyttöönoton.

Kyselyrungossa käytettävät mittarit:

  • tapahtuman taloudellinen tulos ja aluetaloudellinen vaikuttavuus
   • rahankäyttö eri palveluihin tapahtuman aikana
  • kävijäprofiilit
  • kävijäkokemus

Tapahtumien erityispiirteet otetaan lisäksi huomioon mahdollisuudella räätälöidä  kyselyyn tapahtuman omia kysymyksiä, jotka tapahtumajärjestäjä voi päättää itse. Lisäkysymysten tavoite on personoida kyselyä tapahtumakohtaisesti ja tuoda hyödyllistä lisätietoa tapahtumajärjestäjälle. 

Kyselytiedon rikastaminen

Salmen kyselydata yhdistetään joko lipunmyyntijärjestelmästä tai tapahtumajärjestäjältä saatuun kävijämäärätietoon, jolloin saadaan jopa päivittäinen, selkeä kokonaiskuva tapahtumakävijöistä ja tapahtuman onnistumisesta kävijämääriin suhteutettuna.

Jos tällaista kävijämäärätietoa ei ole saatavilla, käytössämme on myös Telian Mobiilidata anonyymina tietolähteenä. Telian Mobiilidata rikastaa kyselytuloksiamme tarjoamalla tietoa tapahtumakävijämääristä, heidän tulopaikkakunnistaan ja tapahtumakävijäprofiileista (paikallinen, yöpyjä, päiväkävijä). 

Raportointi

Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysi kulkee aina mukana. Asiakkaamme voivat tarkastella kerättyä tietoa selkeissä, dynaamisissa ja visuaalisissa online-raporttinäkymissä käyttäjätunnusten avulla missä vain ja milloin vain. Tieto on tallennettavissa järjestelmästä havainnollisina ja helposti ymmärrettävinä kuvaajina. Tulosten avulla voidaan tehdä vertailua eri tapahtumakävijäprofiilien välillä sekä nähdä tapahtuman kehityskaari vertailemalla tuloksia edellisen vuoden tuloksiin. Tarjoamme asiantuntijatukea raporttien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen.

Välitön matkailutulo
Salmi Eventlizer avoin palaute

Käyttöönotto

 • tiedonkeruun aloittaminen ja seuranta
 • asiantuntijatuki ja asiakaspalvelu
 • käyttäjätunnukset raportointialustalle
 • tulokset saatavilla 24/7

Hinnoittelu

Salmi Analytics Hinnasto

Ota yhteyttä

Saku MäättäMyyntijohtaja
saku.maatta(at)salmiplatform.com
040 801 3232

Asiakkaiden kokemuksia tapahtuma-analytiikasta

Lue asiakastarinoitamme
Ota yhteyttä -kuvake