Salmi Analytics – matkailun ja tapahtumien tiedolla johtaminen helpoksi

Matkailun tiedolla johtamisen tulisi aina perustua kysymyksiin, joihin halutaan vastausta. Lisäksi vastSalmi Analytics -tuoteperheemme matkailu- ja tapahtuma-analyysit tuottavat jatkuvatoimista tai hetkellistä tietoa erityisesti matkakohteiden ja tapahtumien tiedolla johtamisen tarpeisiin.  Reaaliaikainen tiedonkeruu mahdollistaa matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan systemaattisen tiedolla johtamisen. Salmi Analytics -tuoteperhe käsittää kaksi tuotetta: Salmi Triplizer -matkailutuloanalyysi matkailuyrityksille ja -alueille sekä Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysi tapahtumille.

Salmi Platform matkailun tiedolla johtamisen havainnekuva

Matkailutulo- ja tapahtuma-analyysimme koostuvat digitaalisesta kyselytyökalusta ja online-raporttialustasta. Digitaalisella ja selainpohjaisella kyselyllä mitataan reaaliaikaisesti mm. matkailija- tai kävijäprofiileja, aluetaloudellisia vaikutuksia ja tyytyväisyyttä sekä kerätään avointa palautetta. Tulokset ovat tarkasteltavissa visuaalisina, dynaamisina ja informatiivisina online-raporttinäkyminä. 

Matkailu- ja tapahtuma-analyysimme tarjoavat faktatietoa tiedolla johtamisen perustaksi ja käytettäväksi

  • asiakasprofiilien määrittämiseen,
  • asiakaskokemuksen parantamiseen,
  • aluetaloudellisten vaikutusten mittaamiseen,
  • markkinoinnin kohdentamiseen,
  • tapahtuman, matkakohteen ja palvelujen kehittämiseen,
  • sponsorinäkyvyyden mittaamiseen sekä
  • rahoituksen keräämiseen.

Triplizer ja Eventlizer -analytiikkatuotteisiimme kuuluu olennaisena osana asiantuntijapalvelut: autamme ja ohjaamme asiakasta koko prosessin läpi kyselyn käyttöönotossa ja jakelussa sekä raporttityökalun toiminnan ja sen tuottaman tiedon ymmärtämisessä.

Klikkaa alta tutustuaksesi tarkemmin Salmi Analytics -tuoteperheen toimintoihin ja hyötyihin juttusarjamme kautta.