< Salmi Analytics -pääsivulle

Salmi Analytics -juttusarja, osa 1: Kokonaiskuva

Ketterä analytiikka-alusta matkailu- ja tapahtumatiedon keräämiseen ja visualisointiin

Matkailu- ja tapahtuma-alalla otetaan parhaillaan suuria harppauksia digitalisaatiossa tiedolla johtamisen noustessa trendiksi. Koska tiedolla johtaminen on aloille verrattain uutta, merkittäviä tietolähteitä on ollut vain rajallisesti saatavilla. Tähän saakka matkailu- ja tapahtumatietoa ovat tarjonneet mm. rajahaastattelututkimukset, Tilastokeskuksen matkailu- ja majoitustilastot sekä satunnaiset, tiettyyn ajankohtaan sidotut selvitykset. Tietoa on tullut eri lähteistä ja eri menetelmillä toisistaan erillään oleviin koosteraportteihin. Tuloksena on pirstaleinen, epäselvä kuva matkailun ja tapahtumien vaikutuksista Suomen maaperällä. Tiedon tarpeen ymmärtämisen myötä on herätty pohtimaan, kuinka saatavilla olevaa tietoa kerätään tai hyödynnetään.

Salmi Analytics -tuoteperhe on tiedolla johtamisen analytiikka-alusta ratkaisuksi matkailun ja tapahtumien tietotarpeisiin. Tietoa kerätään matkailusta ja tapahtumista reaaliaikaisesti sekä systemaattisesti kyselytutkimuksilla. Digitaalinen ja selainpohjainen kyselymenetelmämme on vakioitu, jolloin kyselytulokset ovat yleistettävissä ja vertailtavissa.

Kaikki keräämämme kyselydata tapahtumista ja matkailutoiminnasta tallentuu samaan pilvipohjaiseen tietokantaan, mikä mahdollistaa laajojen tietomäärien yhteiskäytön. Kyselytietoon yhdistetään lisäksi tietoa ulkoisista tietolähteistä, kuten tilastoista ja puhelinoperaattoreilta. Näin tieto täydentyy koskemaan laajoja joukkoja ja jopa koko matkailu- ja tapahtuma-alan kenttää.

Tiedosta muodostetut reaaliaikaisesti päivittyvät raporttinäkymät ovat käytettävissä Power BI-palvelun kautta. Historiaan jämähtäneiden PDF-raporttien tai Excel-taulukoiden sijaan saadaan siten ajankohtaista, tuoretta ja helposti ymmärrettävään muotoon visualisoitua tietoa jokapäiväiseen operatiiviseen johtamiseen ja pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. 

Salmi Analytics -kyselytutkimuksilla tuotettu tieto toimii taktisena työkaluna mm. asiakasprofiilien ja -kokemuksen ymmärtämisessä, tuote- ja palvelukehityksessä, välittömien aluetaloudellisten vaikutusten mittaamisessa, markkinoinnin ja yhteistyökumppanuuksien kehittämisessä, rahoitustukineuvotteluissa sekä vastuullisemman matkailutoiminnan rakentamisessa. 

Juttusarjassa sukellamme syvemmälle analytiikkamme datavirtaan ja käymme läpi MITEN keräämästämme tiedosta saadaan parhaiten hyötyjä irti matkailu- ja tapahtuma-alan tiedolla johtamisessa. Seuraavassa jutussa käsittelemme, kuinka asiakasprofiileja voidaan hyödyntää markkinoinnin ja tuotekehityksen kohdistamisessa.

Salmi Analytics -juttusarja käsittelee Salmi Platformin analytiikkaratkaisuja eri näkökulmista avuksi liiketoiminnan tiedolla johtamiseen matkailu- ja tapahtumatoimijoille. Salmi Analytics -tuoteperhe käsittää kaksi tuotetta: Salmi Triplizer (matkakohteille ja -alueille) ja Salmi Eventlizer (tapahtumille). Ymmärrä matkailua, matkailijoita ja liiketoimintaasi paremmin. Lue lisää palveluistamme täältä.