< Salmi Analytics -pääsivulle

Salmi Analytics -juttusarja, osa 5: Tapahtumakaupunki

Tapahtumien kokonaisvaikutukset näkyviksi kaupungeille

Suurin osa kaupungeista ja kunnista myöntää tapahtumille tukea ja on muutenkin aktiivisesti mukana mahdollistamassa alueen tapahtumatuotantoa. Tapahtumien vaikutuksia alueeseen, ihmisiin tai ympäristöön ei kuitenkaan tunneta tarkasti, jolloin tukien jakoperusteet ovat usein hyvin kirjavia. Toisaalta tapahtumien vaikutukset saattavat olla suurempia kuin ymmärretäänkään, jolloin tapahtuma voi tuoda paljonkin  hyötyä alueelle. Tapahtumatuki voidaankin siis nähdä investointina kunnan elinvoimaan, imagoon ja verotulojen kertymään.

Salmi Eventlizer Tapahtumakaupunki on tapahtumapaketti kunnille ja kaupungeille avuksi alueen tapahtumien analysointiin vertailukelpoisesti ja reaaliaikaisesti. Se on oleellinen tiedolla johtamisen työkalu, joka osoittaa tapahtuman vaikutukset ja hyödyt alueelle. Paketissa mukana olevien tapahtumien tieto koostuu samaan tietokantaan tarkasteltavaksi online-raporttinäkyminä, luoden kokonaiskuvan tapahtumien yhdessä ja erikseen tuottamista aluevaikutuksista. Yksittäinen tapahtumajärjestäjä saa käyttöönsä vain oman kyselynsä tulokset avuksi tapahtuman kehittämiseen, samalla kun kaupunki näkee koontina kaikki datapakettiin kuuluvien tapahtumien tulokset.

Tapahtumakaupungeille laajasti tietoa alueensa tapahtumien vaikuttavuudesta:

 • tapahtumien aluetaloudelliset vaikutukset, kuten matkailutulo
 • tapahtumakävijöiden demografiset tiedot
 • tapahtumien kansainvälisyys, laajuus ja kohderyhmät 
 • tapahtumien onnistuminen verrattuna  tapahtumajärjestäjän ilmoittamiin tavoitteisiin
 • optio: tapahtumajärjestäjän vastuullisuus (kestävyyskysymykset)
 • optio: tapahtumakävijöiden määrä 
  • päiväkohtaiset kävijät, yleisö
  • osallistujamäärä (kilpailijat, esiintyjät yms.), ei sis. katsojat
  • matkailijoiden määrä ja lähtöpaikkakunnat

Systemaattisen analytiikan avulla tapahtumakaupunki voi:

 • kohdentaa vuosittaisia tapahtumatukia
  • tapahtumien aluetaloudelliset vaikutukset 
 • kehittää kaupunkimarkkinointia 
  • tapahtumien suosion ja taloudellisten vaikutusten tiedottaminen esim. medialle ja hankeyhteistyökumppaneille
  • kaupunkinäkyvyyden parantaminen 
 • mitata tapahtumien vaikuttavuutta ja tapahtuman kehitystä ajan saatossa
 • suunnitella tapahtumia yhteistyössä alueen seurojen, yhdistysten ja muiden tapahtumajärjestäjien kanssa (kuten tapahtumainfrastruktuurin kehittäminen) 

Kaikkia näitä toimintoja voidaan johtaa analytiikan avulla tietopohjaisesti, systemaattisesti sekä reaaliaikaisesti.

Esimerkki

Kaupunki skannaa alueen tapahtumia jatkuvatoimisesti Salmi Eventlizerilla, mikä kasvattaa tapahtumista saatavaa tietomäärää kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Tämän massiivisen tietomäärän olemassaolo mahdollistaa alueellisten tapahtumatukien jakamisen faktatietoon perustuen. Uusi suurtapahtuma olisi tulossa kaupunkiin ja haluaa neuvotella kaupungin kanssa rahoitusmahdollisuuksista. Tapahtuma tarvitsee suuren rahoitusmäärän, jota se perustelee talousarvioilla. Kaupunki voi nyt Eventlizerin avulla peilata aiemmin skannattuihin samantapaisiin tapahtumiin ja niiden tuomiin taloudellisiin vaikutuksiin miettiessään, onko uusi suurtapahtuma taloudellisesti kannattava yhteistyö.

Salmi Analytics -juttusarja käsittelee Salmi Platformin analytiikkaratkaisuja eri näkökulmista avuksi liiketoiminnan tiedolla johtamiseen matkailu- ja tapahtumatoimijoille. Salmi Analytics -tuoteperhe käsittää kaksi tuotetta: Salmi Triplizer (matkakohteille ja -alueille) ja Salmi Eventlizer (tapahtumille). Ymmärrä matkailua, matkailijoita ja liiketoimintaasi paremmin. Lue lisää palveluistamme täältä.