< Salmi Analytics -pääsivulle

Salmi Analytics -juttusarja, osa 4: Matkailutulo

Faktaa neuvottelupöytiin: matkailijoiden tuomat aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun välittömien aluetaloudellisten vaikutusten mittaaminen on aina ollut yksi matkailun merkittävyyden arvioinnin hallitsevia mittareita. Ja yhä edelleen, matkailun tuottamat kasvun edellytykset alueelle on painavin todiste matkailun tuottamista hyödyistä. Näin ollen matkailutuloluvut, jotka siis ilmentävät alueelle muualta virtaavan vientitulon määrää, ovat suurin valtti neuvotellessa alueen matkailun tulevaisuuden näkymistä ja toisaalta kuvastavat myös selkeästi erilaisten matkailuun kohdistettujen toimenpiteiden vaikutusta. 

Salmi Analyticsin matkailu- ja tapahtuma-analyysit skannaavat matkailijoiden tuottamaa taloudellista vaikutusta, eli toisin sanoen matkailun ja tapahtumien tuomaa vientituloa. Tapahtumien yhteydessä myös alueen paikallisten asukkaiden rahankäyttö sisällytetään taloudellisten vaikutusten analysointiin. 

Salmi Platform tuottaa analytiikallaan tietoa systemaattisesti ja yleiset tilastolliset ohjeistukset huomioiden. Tästä johtuen matkailijoiden rahankäyttöä tarkastellaan YK:n ohjeistuksen (United Nations, International Recommendations for Tourism Statistics 2008, 2010, s. 42) pohjalta sovelletun kahdeksan palvelukategorian mukaan:

 • virkistyspalvelut
 • ravintola- ja kahvilapalvelut
 • ostokset
 • majoitus
 • kulttuuripalvelut
 • polttoaineet
 • henkilöliikennepalvelut
 • muut asiat
  + tapahtumat (kysytään vain tapahtuma-analyyseissamme)

Pääpaino kaikissa analyyseissamme on aina tutkittavan kohteen tai alueen taloudellinen saanto matkailusta. Tämän vuoksi olemme jättäneet YK:n standardissa mukana olevan matkatoimistopalvelu-kategorian pois kyselyistämme. Samoin huomioimme henkilöliikennepalveluissa ja polttoainekulutuksessa sen, että suurinta osaa näihin käytetystä rahasta ei lasketa kohteen tai alueen tuloksi.

Rahankäyttö esitetään seuraavina tunnuslukuina:

 • kokonaismatkailutulo
 • keskimääräinen rahankäyttö päivässä henkilöä kohden 

Tieto on esitetty koko matkailua koskien, mutta myös eriteltynä päiväkävijöiden ja yöpyvien matkailijoiden osalta.

Investoinnit ja esimerkiksi tapahtumien yhteistyösopimukset vaativat usein vankkaa tietoa taloudellisesta viitekehyksestä. Kun näissä keskusteluissa voidaan osoittaa taloudellisia faktoja tutkittuun tietoon perustuen, on pohja neuvotteluille tukeva. Kokonaismatkailutulon mittaaminen ja hyödyntäminen toimii uskottavana perusteluna investointilaskelmiin, infra- ja logistiikkasuunnitteluun, hankehakemuksiin sekä rahoittajille. Rahoittajia taloudelliset vaikuttavuusluvut auttavat matkailuinvestointien kannattavuuden arvioinnissa. 

Lisäksi matkailun aluetaloudellisilla vaikutusluvuilla luodaan konkretiaa ja painoarvoa mille tahansa viestille yrityksen, organisaation tai alueen markkinointiviestinnässä. Jatkuva matkailun taloudellisten vaikutusten mittaaminen mahdollistaa myös säännöllisen viestinnän alueen poliitikoille, mikä edesauttaa uskottavuutta ja edistää vuoropuhelua.

Taloudellinen vaikuttavuus konkreettisina lukuina

Analytiikka osoittaa matkailu- tai tapahtumatoiminnan merkityksen taloudellisten hyötyjen tuottajana alueella, ja näyttää kuinka tulot jakautuvat eri palvelualojen kesken. Rahankäytön jakauma palvelukategorioittain näyttää, mihin matkailijat pääasiassa käyttävät rahaa matkansa aikana alueella. Merkittäviä hyötyjä matkailun kannattavuuden parantamiseksi saadaan, kun tunnetaan parhaiten tuloa tuottavat toiminnot, jolloin niitä voidaan edelleen vahvistaa. Samoin voidaan havaita asioita, jotka saattavat olla kalliita ylläpitää, mutta eivät tuo taloudellista hyötyä. 

Erilaiset viralliset hakemukset ja dokumentit edellyttävät matkailutoimijoilta ja tapahtumilta talousarvioita ilmentämään kohteen tai tapahtuman vaikuttavuutta. Yleensä toimijoilla on tiedossa pelkästään yrityksen oma taloustilanne, eikä alueellisten vaikutusten mittaamiseen ole ollut välineitä. Salmi Analyticsin avulla yritysten omia taloustietoja voidaan täydentää alueellisilla vaikutuksilla. 

Investoinnit ja esimerkiksi tapahtumien yhteistyösopimukset vaativat usein vankkaa tietoa taloudellisesta viitekehyksestä. Kun näissä keskusteluissa voidaan osoittaa taloudellisia faktoja tutkittuun tietoon perustuen, on pohja neuvotteluille tukeva. Kokonaismatkailutulon mittaaminen ja hyödyntäminen toimii uskottavana perusteluna investointilaskelmiin, infra- ja logistiikkasuunnitteluun, hankehakemuksiin sekä rahoittajille. Rahoittajia taloudelliset vaikuttavuusluvut auttavat matkailuinvestointien kannattavuuden arvioinnissa. 

Lisäksi matkailun aluetaloudellisilla vaikutusluvuilla luodaan konkretiaa ja painoarvoa mille tahansa viestille yrityksen, organisaation tai alueen markkinointiviestinnässä. Jatkuva matkailun taloudellisten vaikutusten mittaaminen mahdollistaa myös säännöllisen viestinnän alueen poliitikoille, mikä edesauttaa uskottavuutta ja edistää vuoropuhelua.

Esimerkki

Tapahtuma saa rahoitusta kaupungilta tietyn määrän vuosittain. Salmi Eventlizer -tapahtuma-analyysilla mitataan tapahtumakävijöiden rahankäyttöä sekä tapahtumassa että lähialueella. Online-raportointipalvelumme esittää tapahtuman tuottaman kokonaismatkailutulon määrän alueelle. Tulo on yllättäen suurempi kuin tapahtumajärjestäjä oletti. Tällöin tapahtumalla on vankat, tietoon perustuvat perustelut neuvotellessaan kaupungin päättäjien kanssa vuosittaisen rahoitusmäärän nostamisesta sekä konkreettiset luvut vaadittujen talousarvioiden perustaksi.

Seuraavassa jutussa tuomme esille, miten kaupungit, kunnat ja organisaatiot voivat saada kaikkien alueen tapahtumien datan virtaamaan samaan paikkaan. Alueen tapahtumien kokonaisvaikutusten laskennasta ei voisi enää helpompaa tulla!

Salmi Analytics -juttusarja käsittelee Salmi Platformin analytiikkaratkaisuja eri näkökulmista avuksi liiketoiminnan tiedolla johtamiseen matkailu- ja tapahtumatoimijoille. Salmi Analytics -tuoteperhe käsittää kaksi tuotetta: Salmi Triplizer (matkakohteille ja -alueille) ja Salmi Eventlizer (tapahtumille). Ymmärrä matkailua, matkailijoita ja liiketoimintaasi paremmin. Lue lisää palveluistamme täältä.