Matkailussa ja siihen läheisesti liittyvillä aloilla, kuten käyntikohteissa, luontomatkailupaikoissa, museoissa ja kauppakeskuksissa on valtava tarve tuoda informaatiota eri muodoissaan asiakkaiden saataville. Tietoa myös syntyy paljon ja sitä on hajallaan eri lähteissä. Olemme tehneet alustan, joka yhdistää eri lähteistä (ulkopuoliset ja omat) saatavaa tietoa, vakioi sitä ja mahdollistaa julkaisun verkossa tai jakamisen toisiin tietokantoihin. Tuotteemme nimi on Salmi Data.