Salmi Platform Oy voi kyselytutkimusten yhteydessä järjestää arvontoja kyselyyn osallistuneille ja yhteystietonsa jättäneille. 

1 Arvonnan säännöt 

Salmi Platform Oy:n arvontoihin voi osallistua vain Salmi Platform Oy:n toteuttaman kyselytutkimuksen yhteydessä ja yhtiön toteuttaman digitaalisen kyselylomakkeen kautta.

Arvonnassa kulloinkin olevan palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Salmi Platform Oy:n kyselyyn vastanneet yli 15 vuotta täyttäneet henkilöt. 

2 Voittopaketit

Salmi Paltform Oy:n kyselytutkimusten voittopaketit julkaistaan kyseisen kyselyn yhteydessä ja kulloinkin voimassa olevat arvonnat ilmoitetaan salmiplatform.com/arvonta -sivulla.

3 Voittajan arvonta 

Kilpailuajan päättymisen jälkeen järjestetään arvonta. Arvonnan suorittaa Salmi Platform, joka toteuttaa arvonnan myös kyselykohteiden mahdollisesti itse lisäämien palkintojen kohdalta, koska osallistujien tietoja ei missään vaiheessa luovuteta ulkopuolisille.

4 Palkinnon toimittaminen

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä. Jos voittajaan saada yhteyttä vuorokauden kuluessa, päätetään uusi voittaja. 

Palkinto postitetaan voittajalle tai mahdollinen digitaalinen palkinto toimitetaan palkinnon tarjoajan puolesta suoraan voittajalle.

5 Tietojen luovuttaminen

Voittajan tietoja ei ilmoiteta julkisesti ilman voittajan antamaa suostumusta ja kilpailusta syntynyt rekisteri hävitetään heti sen jälkeen, kun voittaja (t) on tavoitettu.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

6 Rekisteriseloste

Katso Salmi Platform Oy:n rekisteriseloste.

7 Menossa olevat erillisarvonnat

Tällä hetkellä käynnissä olevat arvonnat, joissa on erillispalkintoja.

Arvonnoissa noudatetaan Salmi Platform Oy:n arvontasääntöjä, ellei asiasta ole erikseen mainintaa.

7.1 Tiedolla johdettu Tampere

Tiedolla johdettu Tampere -tiedonkeruu pilotin yhteydessä Salmi Platform Oy järjestää arvonnan kyselytutkimukseen osallistuneiden kesken.

Kilpailu on voimassa 26.10.2020 saakka. Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan tuotepaketti, joka sisältää hyvätasoiset langattomat kuulokkeet. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Salmi Platform Oy:n kyselyyn Tampereella vastanneet yli 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisväylinä toimivat pilottiin osallistuvat tahot, joita on neljässä eri kategoriassa:

  • majoitusliikkeet
  • käyntikohteet
  • tapahtumat
  • matkailukohteet
Voittopaketit
  1. Laadukkaat langattomat kuulokkeet (arvo 199 eur)
  2. Yksittäisellä kyselykohteella voi olla lisäpalkintoja, joista kerrotaan kohteessa