Salmi Platform Oy voi kyselytutkimusten yhteydessä järjestää arvontoja kyselyyn osallistuneille ja yhteystietonsa jättäneille. 

1 Arvonnan säännöt 

Salmi Platform Oy:n arvontoihin voi osallistua vain Salmi Platform Oy:n toteuttaman kyselytutkimuksen yhteydessä ja yhtiön toteuttaman digitaalisen kyselylomakkeen kautta.

Arvonnassa kulloinkin olevan palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Salmi Platform Oy:n kyselyyn vastanneet yli 15 vuotta täyttäneet henkilöt. 

2 Voittopaketit

Salmi Platform Oy:n kyselytutkimusten voittopaketit julkaistaan kyseisen kyselyn yhteydessä ja kulloinkin voimassa olevat arvonnat ilmoitetaan salmiplatform.com/arvonta -sivulla.

3 Voittajan arvonta 

Kilpailuajan päättymisen jälkeen järjestetään arvonta. Arvonnan suorittaa Salmi Platform, joka toteuttaa arvonnan myös kyselykohteiden mahdollisesti itse lisäämien palkintojen kohdalta, koska osallistujien tietoja ei missään vaiheessa luovuteta ulkopuolisille.

4 Palkinnon toimittaminen

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä. Jos voittajaan saada yhteyttä vuorokauden kuluessa, päätetään uusi voittaja. 

Palkinto postitetaan voittajalle tai mahdollinen digitaalinen palkinto toimitetaan palkinnon tarjoajan puolesta suoraan voittajalle.

5 Tietojen luovuttaminen

Voittajan tietoja ei ilmoiteta julkisesti ilman voittajan antamaa suostumusta ja kilpailusta syntynyt rekisteri hävitetään heti sen jälkeen, kun voittaja (t) on tavoitettu.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

6 Rekisteriseloste

Katso Salmi Platform Oy:n rekisteriseloste.

7 Menossa olevat erillisarvonnat

Tällä hetkellä käynnissä olevat arvonnat, joissa on erillispalkintoja.

Arvonnoissa noudatetaan Salmi Platform Oy:n arvontasääntöjä, ellei asiasta ole erikseen mainintaa.

7.1 Pohjois-Savon Lakeland

Pohjois-Savon Lakeland -hankkeen yhteydessä tehtävän matkailuanalyysin yhteydessä Salmi Platform Oy järjestää arvonnan kyselytutkimukseen osallistuneiden kesken. 

Kilpailu on voimassa 31.12.2021 saakka. Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan majoituslahjakortti Pohjois-Savon alueelle.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Salmi Platform Oy:n kyselyyn vastanneet yli 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat matkailleet vuoden 2021 aikana Pohjois-Savossa. 

Voittopaketit

  1. 200 euron arvoinen majoituslahjakortti Pohjois-Savoon

7.2 TAHKOcom

TAHKOcom -matkailukyselyn yhteydessä Salmi Platform Oy järjestää arvonnan kyselytutkimukseen osallistuneiden kesken.

Kilpailu on voimassa 31.5.2021 saakka. Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan  TAHKOcom-majoituslahjakortteja..

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Salmi Platform Oy:n kyselyyn vastanneet yli 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat osallistuneet TAHKOcom-matkailukyselyyn ja  käyneet kyselyn voimassaoloaikana Tahkolla.

Voittopaketit

  1. 200 euron arvoinen majoituslahjakortti TAHKOcom Oy:lle.

 

7.3 Visit Hämeenlinna

Linnan Kehitys Oy/Visit Hämeenlinna -matkailukyselyn yhteydessä Salmi Platform Oy järjestää arvonnan kyselytutkimukseen osallistuneiden kesken.

Kilpailu on voimassa 31.8.2021 saakka. Kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan majoituslahjakortti Hämeenlinnaan.

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Salmi Platform Oy:n kyselyyn vastanneet yli 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka ovat matkailleet vuoden 2021 aikana Hämeenlinnassa.

Paikallisten kesken arvomme pieniä lahjakortteja Hämeenlinnan aktiviteetteihin ja kulttuuripalveluihin.

Voittopaketit

  1. 40-200 euron arvoisia palvelu-/majoituslahjakortteja Hämeenlinnaan