Vuosi 2023 oli Salmi Platformille vauhdikas ja sisälsi merkittäviä kehitysaskeleita. Analytiikan kehitystyössä otettiin monia askelia eteenpäin, ja digitaalisten sisältöjen saralla teimme huomattavia muutoksia perustamalla tytäryhtiön Salmi Productions Oy:n.

Analytiikkapalvelut kehittyivät harppauksittain

Salmi Platformin analytiikkapalvelut jakaantuvat kahteen sektoriin: matkailun ja tapahtumien analytiikkaratkaisut Triplizer ja Eventlizer. Molemmissa sektoreissa asiakasmäärämme kasvoi. Palveluiden kysynnän kasvu näkyy parhaiten kerätyn tiedon määrässä, kuten kuva 1 osoittaa.

Salmi Platform Oy:n keräämän tiedon määrä vuosina 2020-2023.

Kuva 1. Salmi Platform Oy:n analytiikalla kerättyjen tiedonkeruulomakkeiden avausmäärä vuosittain.

Vastaajamäärien kasvun taustalla ovat lisääntyneet asiakasmäärät. Tähän mennessä olemme keränneet tietoja yli 100 tapahtumasta ja 30 matkailualueelta.

Palvelumme sisällöt kehittyivät myös muilla osa-alueilla. Toteutimme merkittävän ponnistuksen sosiaalisen kestävyyden selvittämiseksi yhteistyössä useiden suurten kaupunkien (Tampere, Jyväskylä, Lahti, Kuopio ja Helsinki) tapahtumayksiköiden kanssa. Vuoden kestänyt prosessi sisälsi noin 30 tapahtuman pilotoinnin, ja nyt meillä on koeteltu ja virtaviivainen sosiaalisen vaikuttavuuden kyselyosio. Tämä kyselyosio on sovellettu myös matkailuanalytiikkaan, jolloin pystymme tuomaan myös matkailusta esille taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset.

Vuosi 2023 merkitsi myös ensimmäistä askelta kansainvälistymisessämme. Tempo-rahoituksen tukemana toteutimme selvityksen markkinatilanteesta ja pilotoinnin tiedonkeruulle Ruotsissa, Heart of Lapland -alueella. Pilotointi osoitti, että analytiikkaratkaisumme toimii hyvin myös Ruotsissa. Jatkamme kansainvälistymisen edistämistä vuonna 2024.

Yhteistyö Tridea Oy:n kanssa oli vuoden suurimpia onnistumisia. Kehitimme teknisiä yhteisvalmiuksia, luoden kauan kaivatun teknisen yhteyden analytiikkamme ja Tridean BisLenz-alustan välille.

Tekoäly mukaan tiedon raportointiin

Tekoälyn integrointi kaikkeen toimintaamme oli merkittävä osa vuotta 2023. Aloimme keväällä tutkia tekoälyn hyödyntämistä raportoinnissa ja kesällä olimme jo pilotointivaiheessa. Savonlinnan Oopperajuhlat toimi testitapahtumana tekoälyn hyödyntämiskokeilulle. Kokeilussa tekoäly auttoi toteuttamaan tapahtuman tuhansien vapaiden palautteiden analysoinnin nopeammin ja tarkemmin. Ensimmäisen vaiheen versio tekoälypohjaiselle tiedon lajittelulle on nyt käytössä raporteillamme, mutta tekoälypohjaisen analyysin kehittämistä jatketaan myös vuonna 2024.

Uusi tytäryhtiö Salmi Productions digitaalisten elämysten tuottamiseen

Vuonna 2023 perustimme tytäryhtiö Salmi Productions Oy:n vastaamaan digitaalisten sisältöjemme tuotannosta. 

Vuosi 2023 oli digitaalisten sisältöjen osalta iso muutosvuosi Salmi Platformilla. Totesimme, että analytiikka ja digitaaliset sisällöt ovat sen verran voimakkaasti toisistaan eroavia palveluja, että niille oli syytä tehdä selvä pesäero. Koska Salmin digitaalisten sisältöjen tuotanto oli saanut paljon kiitosta, koimme järkeväksi panostaa siihen osaan entistä enemmän ja perustimme uuden tytäryhtiön, Salmi Productions Oy:n.

Salmi Productions keskittyy nimensä mukaisesti erilaisten digitaalisten sisältöjen toteuttamiseen ja tämän vuoksi yhtiöön on koottu joukko alan ammattilaisia. Yhtiön päähenkilöosakkaiksi tulivat Pekka Laasonen ja Jere Lahti, jotka ovat jo pitkään olleet Salmin sisältöjen tuotannon ytimessä. Pekka on käsikirjoittajana ja ohjaajana vastannut useiden tuotantojen suunnasta. Jeren kädenjälki puolestaan kuvaajana sekä erityisesti editoijana on taannut laadukkaan lopputuloksen. Pekan ja Jeren ohella Productionsiin on kerätty vahva tiimi, jonka avulla hoituvat äänityöt, tekoälypohjaiset visualisoinnit ja animoinnit sekä muut erikoistarpeet.

Tutustu Salmi Productionsiin täällä: Salmi Productions Oy:n verkkosivut

Mitä uutta vuonna 2024

Jos mahdollista, on vuosi 2024 vielä suurempi kehittämisen vuosi kuin 2023, mutta sehän ei haittaa yhtään.

Teknisellä puolella jatkamme jo aiemmin mainitun tekoälyn hyödyntämisen kehittämistä. Varmaa on, että sillä saralla otetaan nopeita askelia ja siinä kehityksessä haluamme olla mukana. 

Tapahtuma-analytiikan puolella uusi merkittävä toiminto vuoden 2024 alusta alkaen on tapahtuma-analytiikan LITE-versio. Tämä on nimensä mukaisesti täysimittaista tapahtuma-analytiikkaa kevyempi analytiikan versio. LITE-versio Eventlizeristä on suunnattu kaupungeille, liitoille ja muille useita pientapahtumia järjestäville tahoille, jotka haluavat edullisesti skannata tapahtumia. LITE-versiossa kyselyjen räätälöinti on vähennetty minimiin ja käyttöönottoprosessi on kevyempi. Näillä keinoilla saavutetaan merkittävää kustannussäästöä ja siten myös pienempien tapahtumien vaikuttavuus saadaan tuotua esiin.

Asiantuntijatöiden lisääntyminen oli havaittava trendi jo vuonna 2023 ja vuonna 2024 aiomme selkeyttää asiantuntijatöitämme paljon. Osa asiantuntijatyöstä on toistuvaa ja tapahtuu pääosin samoin kerrasta toiseen. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi tapahtuma- tai matkailutietoon pohjautuvien koosteraporttien muodostaminen, tiedotteiden laatiminen, jne. Näille palveluille olemme tehneet selkeän hinnaston, jolloin tavanomaisten asiantuntijatöiden osalta tilanne on jatkossa suoraviivainen.

Monipuolisten ja syväluotaavien asiantuntijatöiden osalta olemme myös miettineet vuotta 2024 aiempaa tarkemmin yhteistyön kautta. Syväluotaavia asiantuntijatöitä on monenlaisia, mutta ne voidaan jakaa kahteen pääryhmään eli tapauskohtaisiin tilanneanalyyseihin sekä jatkuvaan tiedon ymmärtämiseen. Tapauskohtaiset tarpeet vaativat jatkossakin aina erillisen tarkastelun ja räätälöidyn tarjouksen toteutuksesta. Sen sijaan jatkuvatoimiseen tiedon ymmärtämiseen ja selittämiseen olemme rakentaneet yhteistyömallia FlowHouse Oy:n kanssa. Ideana tällöin on sovitun aikajakson mukainen tiedon kommentointi ja johtopäätösten vetäminen, jotta tapahtumakaupunki tai matkailualue voisi kehittyä tiedolla johdetusti. Tästä aiheesta tulee lisää tietoa Matkamessuihin mennessä.