Savonlinnan Oopperajuhlien palautetietojen analysoinnissa ja johtopäätöksissä hyödynnettiin kesällä 2023 ensimmäistä kertaa koneoppimista, eli tekoälyä. Tekoälyllä ryhmiteltiin tapahtuman saamasta erittäin suuresta sanallisten vastausten massasta ymmärrettäviä kokonaisuuksia kehittämistoimenpiteiden pohjaksi. Syntynyt tieto on koostettua tietoa, joka auttaa tapahtuman tilannekuvan nopeassa analysoinnissa.

Aikaa vievästä käsityöstä automatisoituun tekemiseen

Tapahtumien palautteiden analysointi on olennaisessa osassa kehittämisessä. Tähän analysointityöhön tekoäly on oiva apuri. Palautteen voima liittyy siihen vapauteen, mikä vastaajalle annetaan kuvata tuntojaan ja havaintojaan tapahtumaan liittyen. Samaan aikaan haasteena on sanallisten palautteiden monimuotoisuus, joka tekee aineiston tiivistämisestä hankalaa ja vie työaikaa ison aineiston kohdalla huomattavan paljon. Tekoälylle voidaan kertoa säännöt siitä miten palautteet tulisi järjestellä ja sen jälkeen itse työvaihe kestää sekunteja.

“Meille tapahtumakävijöiden mielipiteet ovat tärkeitä ja käytämme palautteita kehittämisen perustana. Tämän johdosta kävimme läpi kaikki kesän palautteet ja lajittelimme ne saadaksemme selkeän kuvan asioista. Myöhemmin saimme tekoälyn tuottaman lajittelun palautteista, joka suurelta osin vastaa meidän tekemäämme. Jatkossa voimme tukeutua tekoälyn tuottamaan tiedon luokitteluun, jolloin meille jää enemmän työaikaa itse johtopäätösten tekemiseen”,  kertoo Oopperajuhlien kaupallinen johtaja Mika Nevalainen. 

Sentimenttianalyysi on ensimmäinen tekoälyn käyttövaihe

Salmi Platform Oy yhdessä Ready Solutions Oy:n kanssa on kehittänyt edistyksellisiä tekoälyalgoritmeja, jotka kykenevät automaattisesti analysoimaan tekstiaineistoa ja tuottamaan sentimenttianalyysin, joka arvioi aineistosta positiiviset, negatiiviset ja neutraalit palautteet. Lisäksi algoritmien avulla tekoäly pystyy luokittelemaan tietoa ja vakioimaan palautteita esimerkiksi tietylle kielelle.  Näitä algoritmeja hyödyntämällä Salmi Platform Oy tarjoaa jatkossa asiakkailleen seuraavia etuja:

  • Tehokkuus: tekoäly mahdollistaa nopean ja skaalautuvan tekstianalyysin suurista tietomääristä. Tämä säästää aikaa ja resursseja, kun suuri määrä tekstidataa voidaan käsitellä automaattisesti.
  • Tarkkuus: tekoälyn kehittyneet algoritmit takaavat korkean tarkkuuden tekstin luokittelussa. Virheet vähenevät ja tulokset ovat luotettavampia ja usein johdonmukaisempia kuin ihmisen tekemät.
  • Monipuolisuus: tekoäly tarjoaa monipuolisen tekstin analysointiratkaisun tapahtumien kehittämiseen tuomalla esiin asioita, jotka muutoin jäisivät piiloon. 
  • Vakiointi: tekoäly pystyy kääntämään erikieliset palautteet yhdelle kielelle, jolloin aineiston läpikäyminen suoraviivaistuu.

Sanallisten vastausten analysointi vasta alkulaukaus

Salmi Platform Oy on jo kehittänyt uudenlaisen tiedonkeruumenetelmän tapahtumien analysoimista varten. Menetelmä on digitaalinen ja sen ansiosta tieto saadaan käyttöön välittömästi samalla kun tietoa kertyy todella runsaasti. Tämän suuren tietomassan käsittely on automatisoitu taustalla perinteisillä laskentamalleilla ja nämä tulevat toimimaan jatkossakin. Tekoäly tuo kuitenkin mukanaan tehostetun tiedon käytön.

“Olemme ottaneet tekoälyn kehittymisen ilolla vastaan ja integroimme sen käyttöä parhaillaan toimintoihimme. Näin ensiaallossa olemme tuoneet mukaan sentimenttianalytiikan, jolla saamme haltuun tapahtumatietoon liittyvää suurta sanallisten palautteiden massaa, mutta meillä siintää näköpiirissä myös muunlaiset hyödyntämisalueet”, iloitsee Salmi Platform Oy:n kehitysjohtaja Jere Anttalainen.

Tekoäly sitoo asioita yhteen, kun sille kerrotaan miten. Jatkossa on selvityksessä yhdessä Ready Solutions Oy:n kanssa tekoälyn hyödyntäminen kirjallisten koosteraporttien laadinnassa, kohdistettujen johtopäätösten luomisessa sekä erilaisten vertailuraporttien moottorina.

Lisätietoja

Jere Anttalainen, kehitysjohtaja, p: 044 723 7151 

Wille Markkanen, toimitusjohtaja, p: 044 553 7775

Lue lisää Ready Solutionsin palveluista täältä