Salmi Platform Oy yhdessä Praecom Oy:n kanssa pilotoi kesällä 2022 älykamerapohjaista  kävijämäärän tiedonkeruuta, jossa Praecomin ratkaisun analytiikalla kerätään tietoa matkakohteiden ja tapahtumien kävijämääristä. Kerätty tieto viedään Salmen online-raportointipalveluun tarkasteltavaksi visuaalisina kuvaajina. Kävijämäärälaskentaa pilotoitiin ja raportoitiin Salmen analytiikka-alustalla ensimmäistä kertaa viime kesänä. Pilotointikohteet sijaitsivat Etelä-Karjalassa.

Etelä-Karjala ensimmäisenä pilottialueena

Yhteistyö polkaistiin käyntiin Etelä-Karjalassa toimivan goSaimaa Oy:n aloitteesta. goSaimaa Oy halusi lisätä Salmen heille tuottamaan matkailuanalytiikkaan kahden matkailualueen merkittävimmän käyntikohteen kävijämäärälaskennan.

Tavoitteena oli kerätä matkailukohteiden kävijämääristä tietoa, eli paljonko kohteissa liikkuu ihmisiä eri aikoina. Analytiikalla saadaan tarkempaa tietoa kävijämääristä karkeiden, monesti silmämääräistenkin, arvioiden sijaan. Tiedon perusteella saadaan selkeä kuva käyntikohteiden suosiosta ja tietoa voidaan myös hyödyntää kohteiden vaikuttavuuslaskelmissa. Luonnollisesti tietoa voidaan hyödyntää palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa.

Kävijämäärälaskenta sopii erityisen hyvin kohteisiin ja tapahtumiin, jossa kokonaiskävijämääriä on vaikea todentaa, kuten luontokohteisiin tai ilmaistapahtumiin.

Ava Aware -kamerat anonyymeina kävijälaskureina

Ratkaisu pohjautuu Praecom Oy:n Suomessa edustamiin Ava Aware- kameroihin, jotka eivät kävijälaskurikäytössä tallenna videokuvaa, vaan rekisteröivät tietokantaan pelkästään kävijävirtoja kameran kuvakulman sisällä. Laskuri laskee kameran kuvakenttään asetetun virtuaali-alueen sisään tulevat ja pois lähtevät ihmiset tai kulkuneuvot. Tekoäly jättää laskennasta pois esim. metsän eläimet. Kerätty tieto on täysin anonymisoitua. Kameroiden käyttötarkoitus on muutettavissa tarvittaessa myös valvonta- ja turvallisuuskäyttöön, jolloin monipuoliset ja helppokäyttöiset älykkäät haku- ja hälytysominaisuudet tuovat valvonnan uuteen aikaan.

Valtavan mielenkiintoista tietoa kävijöistä

Tämä on erinomainen käyttöesimerkki siitä, kuinka älykkäät kamerat mahdollistavat nopean, tarkan ja reaaliaikaisen laskentamallin paljon kaivattuun matkakohteiden ja tapahtumien kävijämäärien laskentaan. Selvää on se, että tulevaisuudessa tällaiset ratkaisut tulevat yleistymään ja pääsemme siirtymään “mutusta” oikeaan dataan ja sen hyödyntämiseen”,  kertoo Praecom Oy:n liiketoimintajohtaja Jari Rönkkö.

Lisää tietoa Praecomista ja Ava Securitysta: https://praecom.fi/ava-security