Kuopiolainen tiedolla johtamiseen erityisesti matkailu- ja tapahtuma-alalla erikoistunut Salmi Platform Oy on tänään solminut yhteistyösopimuksen pitkäaikaisten matkailuammattilaisten Kari Turusen / KT Koutsaaja Oy ja Jouni Ortjun / Laatukoulutus Jouni Ortju Ky kanssa.

Tiedolla johtamiseen lisää apua

Matkailuala on murrosvaiheessa, jota leimaa tiedolla johtaminen. Aiemmin tieto matkailun vaikutuksista on ollut hankalasti kerättävissä, eikä tiedolla johtaminen siten ole vielä kehittynyt jokapäiväiseksi toiminnaksi. Monilla toimijoilla on kuitenkin halukkuutta kehittää omaa osaamista tiedon käytön suhteen ja usein asiakkaat tarvitsevat kerätyn tiedon hyödyntämiseen liittyen erilaisia analyyseja sekä vaikuttavuustietoja. Tähän tarpeeseen Turusen ja Ortjun asiantuntijuus nivoutuu erinomaisesti.

”Uskon, että matkailualan toimijat haluavat tulevaisuudessa kehittää toimintaansa tietoon pohjautuen. Me Salmi Platformilla tuotamme tätä tietoa, mutta tärkeässä roolissa on myös tiedon  tulkitseminen oikeiden toimenpiteiden tekemiseksi. Turunen ja Ortju tuovat kokonaisuuteen kaivattua kehittämisnäkemystä ja -osaamista”, toteaa Salmi Platformin toimitusjohtaja Wille Markkanen. 

Pitkänlinjan matkailun ammattilaisille nyt solmittu yhteistyösopimus on mieluisa.

”Kun olemme molemmat jo pitkään alalla toimineita konkareita, meiltä on usein puuttunut juuri tiettyyn kohteeseen / alueelle / tapahtumaan liittyvää yksityiskohtaisempaa tietoa asiakkaista ja heidän liikkumisestaan & toiminnastaan. Salmen analytiikka tuo toiminnan kehittämiseen merkittävää lisäarvoa selkeällä raportoinnilla ja monipuolisilla taustatiedoilla asiakkaista”, toteavat yhteistyöstä iloitsevat Turunen ja Ortju. 

Salmi tuottaa tietoa useisiin tarpeisiin

Salmi Platformin työkalut on erityisesti suunniteltu matkailun vaikutusten, kuten taloudellisen tuloksen (matkailutulo) sekä hiilijalanjälki. Selittävinä parametreinä tietoa tuotetaan mm. matkailijoiden demografiasta, motiiveista sekä asiakastyytyväisyydestä.

Tuoteperheeseen kuuluvat:

  • Triplizer
  • Eventlizer 
  • Carbonlizer

Triplizer on menetelmä pitkäkestoiseen tiedonkeruuseen matkailukohteista. Eventlizer on digitaalinen tapahtuma-analyysi tapahtumien tiedolla johtamisen pohjaksi. Carbonlizer on uusin  tuoteperheen palvelu, jolla mitataan matkailijoiden matkan aiheuttamaa hiilijalanjälkeä sekä matkaketjun osia. 

”Uskomme vankasti siihen, että niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin matkailukohteet, -toimijat ja päättäjät ovat kiinnostuneita tarkasta, ajantasaisesta ja vaikuttavasta datasta, jota edellä mainitut palvelut asiakkaista tuottavat. Se aika alkaa olla jo käsillä, jolloin asiakas valitsee matkakohteensa myös ympäristövastuullisuuden kriteerien perusteella”, sopimusosapuolet toteavat.

Lisätietoja

Salmi Platform Oy, toimitusjohtaja Wille Markkanen puh.044-553 7775, wille.markkanen@salmiplatform.com 

KT Koutsaaja Oy, toimitusjohtaja Kari Turunen puh. 0400-197 551, kari@koutsaaja.fi 

Laatukoulutus Jouni Ortju Ky, toimitusjohtaja Jouni Ortju puh. 050-917 8688, jouni.ortju@laatukoulutus.fi