Salmi Triplizer on Salmi Platform Oy:n kehittämä metodi matkailualan tiedolla johtamiseen.

Keräämme tietoa kyselyillä ja avoimista tietolähteistä, yhdistämme eri lähteistä saadun tiedon ja vakioimme. Asiakkaamme voivat käyttää tietoa selkeäksi visualisoituna verkossa käyttäjätunnusten takana. Tiedosta voidaan koostaa helposti ja havainnollisia näkymiä raporteiksi.

Tieto voidaan skaalata yritystasoon, kuntatasoon, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti.

Salmi Analyticsin keräämät tiedot:

  • välitön matkailutulo
  • matkailijoiden ja tapahtumakävijöiden motiivi
  • demografiset tiedot
  • asiakastyytyväisyys (NPS, vapaat vastaukset)

Talousvaikutukset on laajalti vertailtavana ja jatkuvatoimisena tietona täysin uutta alalle. Pitkään on matkailussa menty majoitustilaston varassa. Tilastoa on täydennetty lähinnä harvoin toteutetuilla ja yksittäisillä, toisistaan poikkeavilla menetelmillä tehdyillä matkailutulotutkimuksilla. Koska on vaarallista olla vain yksittäisten tietojen varassa, olemme halunneet rakentaa mallin, jolla saadaan standardia, vertailtavaa tietoa mahdollisimman reaaliaikaisesti. On järkevää käyttää neutraalia tietolähdettä, josta saatua tietoa voidaan vertailla myös muualta saatuun, samalla metodilla kerättyyn tietoon.

Ota yhteyttä