Salmi Eventlizer tapahtumatutkimusta voidaan hyödyntää:

 • tapahtumien (reaaliaikaiseen) palautteen keruuseen, millä voit
  suunnitella ja kehittää tapahtumaasi paremmin
 • tapahtumien taloudellisen vaikuttavuuden selvittämiseen, josta saat
  faktatietoa ja apua tapahtumatuki- ja sponsorineuvotteluihin
 • tapahtumamarkkinoinnin kohdentamisessa, josta saat arvokasta tietoa tapahtumakävijöiden
  tulopaikkakunnasta sekä tapahtumakävijäprofiilista markkinoinnin tueksi
 • tapahtuman suositeltavuutta sekä tyytyväisyys indeksiä voidaan hyödyntää markkinoinnissa

Digitaalinen kyselylomake

Tieto kerätään täysin digitaalisesti. Kyselyyn on helppo ja nopea vastata. Tulokset tulevat reaaliaikaisesti Salmi Eventlizer -palveluun. Tapahtumatutkimus onk ustannustehokas.

Telian mobiilidata lähteenä

Saat faktatietoa tapahtumakävijämääristä, tapahtumakävijöiden tulopaikkakunnista,
tapahtumakävijöiden profiileista: paikallinen, päiväkävijä, majoittuja.

Salmi Eventlizer -palvelu

Kaikki tulokset selainpohjaisessa ja dynaamisessa analytiikkanökymässä.
Kaikki tulokset ovat avattu oleellisiin ja helposti ymmärrettäviin näkymiin.
Voit vertailla tuloksia helposti eri tapahtumakävijä profiilien välillä.
Tulokset kulkevat aina mukanasi

Salmi Eventlizer -palvelun dashboard

faktatietoa ja apua tapahtumatuki- ja sponsorineuvotteluihin

 • välitön matkailutulo näkymä
 • Telian mobiilidatasta tapahtumakävijämäärät
 • näkymä kertoo tapahtumasi taloudellisen vaikuttavuuden alueelle
 • vertaile rahankäyttöä eri kävijäprofiilien välillä
 • perustele tiedolla, miksi juuri sinun tapahtumaasi kannattaa tukea

Tapahtumamarkkinoinnin kohdentaminen

 • tapahtumakävijöiden tulopaikkakunta näkymä
 • Telian mobiilidatasta tapahtuman kävijämäärät sekä kävijöiden tulopaikkakunnat
 • näkymä kertoo kuinka paljon ihmisiä tulee miltäkin paikkakunnalta
 • näkymä kertoo eri paikkakunnilta tulleiden tapahtumakävijöiden tuomat eurot ja keskiarvon rahankäytön suhteen
 • hae ja vertaile tietoa eri paikkakuntien välillä
 • kohdenna tapahtumasi markkinointia  faktatietoon perustuen

Suunnittele ja kehitä tapahtumaasi

 • tapahtumakävijöiden tyytyväisyys näkymä
 • näkymä kokoaa tulokset tyytyväisyyskysymyksistä
 • vertaile tyytyväisyyttä eri kävijäprofiilien välillä
 • kehitä tapahtumaasi saamasi palautteen perusteella

Suunnittele ja kehitä tapahtumaasi

 • tapahtumakävijöiden tyytyväisyys näkymä
 • näkymä kokoaa tulokset avoimista palaute kysymyksistä
 • sanapilvet kokoavat ja tiivistävät palautteita
 • vertaile palautteita eri kävijäprofiilien välillä
 • kehitä tapahtumaasi saamasi palautteen perusteella