Salmi Triplizer on Salmi Platform Oy:n kehittämä metodi matkailualan tiedolla johtamiseen. 

Keräämme tietoa kyselyillä ja avoimista tietolähteistä, yhdistämme eri lähteistä saadun tiedon ja vakioimme. Asiakkaamme voivat käyttää tietoa selkeäksi visualisoituna verkossa käyttäjätunnusten takana. Tiedosta voidaan koostaa helposti ja havainnollisia näkymiä raporteiksi. Käytännön tasolla Salmi Triplizer koostaa tietoa esimerkiksi Telian mobiilidatasta, Salmi Platformin digitaalisesta kyselystä sekä muista avoimista tietolähteistä kuten majoitustilastoista.

Tiedolla johtamisen palvelulla voidaan selvittää muun muassa:

 • miten kohteen myynti ja markkinointi toimii?
 • keitä ovat kohteen asiakkaat (matkailijaryhmät)?
 • millaiset tulovaikutukset kohde saa matkailusta?
 • mitä asiakkaat ajattelevat meistä?

Kerättävä tieto

Salmi Triplizer on jatkuvasti kehittyvä työkalu, jonka tietolähteitä kehitetään jatkuvasti. Käytännössä tällä hetkellä kerätään esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • välitön matkailutulo
 • matkailijoiden ja tapahtumakävijöiden motiivi
 • demografiset tiedot
 • asiakastyytyväisyys (NPS, vapaat vastaukset)

Digitaalinen kysely on helppokäyttöinen lomake, jonka matkailijat täyttävät matkapuhelimilla. Telian Mobiilidataan yhdistettynä voidaan määrittää matkailijoiden profiili (yöpyjä/päiväkävijä/paikallinen).

Tiedon hyödyntäminen

Talousvaikutukset on laajalti vertailtavana ja jatkuvatoimisena tietona täysin uutta matkailualalle, sillä hyvin pitkään on matkailussa menty lähinnä majoitustilaston varassa. Tilastoa on täydennetty lähinnä harvoin toteutetuilla ja yksittäisillä, toisistaan poikkeavilla menetelmillä tehdyillä matkailutulotutkimuksilla. Koska on vaarallista olla vain yksittäisten tietojen varassa, olemme halunneet rakentaa mallin, jolla saadaan standardia, vertailtavaa tietoa mahdollisimman reaaliaikaisesti. On järkevää käyttää neutraalia tietolähdettä, josta saatua tietoa voidaan vertailla myös muualta saatuun, samalla metodilla kerättyyn tietoon.

Salmi Triplizer palvelu tuottaa faktatietoon perustuvaa tietoa:

 • markkinoinnin kohdentamiseen
 • myynnin kohdentamiseen
 • poliittisten päätösten teon tueksi
 • kehittämisen perustaksi

Triplizer tiedolla johtamisen palvelulla tuotetaan dynaamisia ja visuaalisia raportteja, jotka on helppo jakaa eteenpäin esimerkiksi kuvaajina. Tulokset ovat käytettävissä online-palvelussa 24/7. Jatkuvatoiminen ja päivätasoinen tieto on tiedolla johtamisen ytimessä, ja näiden avulla saadaan faktatietoa matkailutulosta. Lisäksi palvelulla voidaan erotella kotimaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden osuudet ja näin ollen tehdä vertailua. Palvelussa on mahdollista tuottaa kuukausittaisia vakioraportteja asiakkaiden tarpeisiin. 

Salmi Triplizer palvelun tuottama tieto voidaan skaalata yritystasoon, kuntatasoon, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti.

Käyttöönotto

Käyttöönotto on helppoa ja alkuvaiheessa käydään kuvio läpi. Pienen alkuvaiheen jälkeen järjestely toimii taustalla ja tuloksia saadaan kerättyä pienellä panostuksella.

 • tiedonkeruu jatkuvasti käytössä
 • lisenssipohjainen hinnoittelu (hinnoittelu kohdealueen koon mukaan)
 • tieto käytössä käyttäjätunnuksilla Salmi Triplizer -palvelussa
 • tulokset saatavilla 24/7
Ota yhteyttä