Etsimme Salmi Platform Oy:ssä ratkaisuja matkailun tiedolla johtamisen perustaksi. Meistä pelkkä tieto ei riitä, vaan käytännössä haluamme valjastaa tiedon matkailun taktisen kehittämisen työkaluksi. Salmi Triplizer on Salmi Platform Oy:n kehittämä metodi matkailualan tiedolla johtamiseen. 

Keräämme tietoa kyselyillä ja avoimista tietolähteistä, yhdistämme eri lähteistä saadun tiedon ja vakioimme. Asiakkaamme voivat käyttää tietoa selkeäksi visualisoituna verkossa käyttäjätunnusten takana. Tiedosta voidaan koostaa helposti ja havainnollisia näkymiä raporteiksi. Tulokset ovat käytettävissä online-palvelussa 24/7.

Kerättävä tieto

Salmi Triplizer on jatkuvasti kehittyvä työkalu, jonka tietolähteitä kehitetään jatkuvasti. Käytännössä tällä hetkellä kerätään esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • kohteen saama välitön matkailutulo
 • matkailijoiden ja tapahtumakävijöiden motiivi
  • vastaa kysymykseen: miksi matkailija tuli kohteeseen
  • jaettuna yli 20 erilaiseen motiiviin
 • demografiset tiedot
  • sukupuoli
  • ikä
  • kotipaikka
 • asiakastyytyväisyys 
 • suositteluhalukkuus (NPS)

Matkailun tilastotiedon hyödyntäminen

Kun koostamme kohteen tai tapahtuman kokonaiskuvaa, käytämme erilaisia tilastotietoja. Käyttämiemme lähteitä mm.

 • majoitustilasto
 • kävijämäärätiedot (tapahtumat ja käyntikohteet)
 • erilaiset epäsuorat lähdetiedot
 • Telian operaattoridata

Erittäin mielellämme hyödynnämme nimenomaan Telian operaattoridataa, koska se mittaa neutraalilla tavalla kohteen kävijämääriä. Käyttämällä operaattoridataa, voimme tarkentaa matkailun tilastotietoa ja jakaa kohteen kävijät seuraaviin kolmeen ryhmään:

 • päiväkävijöihin
 • majoittuvat matkailijat
 • paikalliset

Erityisesti tapahtuma-analyysien kohdalla myös tieto paikallisista on olennaisen tärkeä.

Digitaalinen kysely on helppokäyttöinen lomake, jonka matkailijat täyttävät matkapuhelimilla. Telian Mobiilidataan yhdistettynä voidaan määrittää matkailijoiden profiili (yöpyjä/päiväkävijä/paikallinen).

Tiedon hyödyntäminen

Talousvaikutukset on laajalti vertailtavana ja jatkuvatoimisena tietona täysin uutta matkailualalle, sillä hyvin pitkään on matkailun onnistumista arvioitu lähinnä majoitustilaston varassa. Tilastoa on täydennetty harvoin toteutetuilla ja yksittäisillä, toisistaan poikkeavilla menetelmillä tehdyillä matkailutulotutkimuksilla. Koska on vaarallista olla vain yksittäisten tietojen varassa, olemme halunneet rakentaa mallin, jolla saadaan standardia, vertailtavaa tietoa mahdollisimman reaaliaikaisesti. On järkevää käyttää neutraalia tietolähdettä, josta saatua tietoa voidaan vertailla myös muualta saatuun, samalla metodilla kerättyyn tietoon.

Salmi Triplizer palvelu tuottaa faktatietoa esimerkiksi seuraaviin tarpeisiin:

  • miten markkinointi ja myynti onnistuvat?
  • mikä on matkailusta saatu taloudellinen tulos?
  • miten markkinointi ja myynti kannattaisi kohdistaa tuloksen optimoimiseksi?
  • keitä ovat kohteen asiakkaat (matkailijaryhmät)?
  • millä tiedolla perustellaan kehittämistoimet esimerkiksi poliitikoille ja virkamiehille?
  • mihin tietoon investorit nojaavat?
  • miten tyytyväisiä alueen palveluihin ollaan?
  • mihin tietoon perustuvat infraan kohdistuvat investoinnit?
  • jne.

Jatkuvatoiminen ja päivätasoinen tieto on tiedolla johtamisen ytimessä, ja näiden avulla saadaan faktatietoa matkailun vaikutuksista. 

Käyttöönotto

Käyttöönotto on helppoa ja alkuvaiheessa käydään kuvio läpi. Pienen alkuvaiheen jälkeen järjestely toimii taustalla ja tuloksia saadaan kerättyä pienellä panostuksella.

 • tiedonkeruu jatkuvasti käytössä
 • lisenssipohjainen hinnoittelu (hinnoittelu kohdealueen koon mukaan)
 • tieto käytössä käyttäjätunnuksilla Power Bi -pohjaisessa Salmi Triplizer -palvelussa
 • tulokset saatavilla 24/7
Ota yhteyttä