Salmi Triplizer – Matkailun taktinen tiedolla johtaminen

Tarjoamme Salmi Platform Oy:ssä matkailuanalytiikkaa matkailun tiedolla johtamisen perustaksi. Meistä pelkkä tieto ei riitä, vaan haluamme valjastaa tiedon matkailun taktisen kehittämisen työkaluksi. Käytännössä tämä tarkoittaa reaaliaikaista tietoa toiminnan vaikutuksista.

Salmi Triplizer on Salmi Platform Oy:n kehittämä tiedonkeruumenetelmä matkailualan tiedolla johtamiseen. Tiedonkeruumenetelmä koostuu kehittämästämme digitaalisesta kyselystä, jolla saatua dataa täydennetään muista tietolähteistä saadulla tiedolla ja vakioidaan. Salmi Triplizer on dynaaminen työkalu, jonka tietolähteitä ja toimintoja kehitetään jatkuvasti.

Asiakkaamme voivat käyttää tietoa selkeäksi visualisoituna verkossa käyttäjätunnusten takana. Tiedosta voidaan koostaa havainnollistavia näkymiä helposti raporttimuotoon. Tulokset ovat käytettävissä online-palvelussa 24/7.

Triplizerista on kaksi erilaista tuotetta:

 • kertaluonteinen analyysi
 • jatkuvatoiminen analytiikka

Kertaluonteinen analyysi tehdään nimensä mukaisesti kertaluontoisena kyselytutkimuksena ja sillä kartoitetaan lähimenneisyyttä, kuten edellistä matkailusesonkia. Jatkuvatoiminen analytiikka mittaa matkailun vaikutuksia jatkuvasti ja reaaliaikaisesti. Tietoa kertyy jatkuvasti ja se mahdollistaa reagoinnin jo sesongin aikana mahdollisesti esille nouseviin kysymyksiin.

Kyselyllä kerättävä tieto

Digitaalinen kyselymme on helppokäyttöinen verkkolomake, jonka matkailijat täyttävät useimmiten matkapuhelimilla, mutta mikä tahansa laite käy, missä verkkoselain toimii. Tällä hetkellä kyselyllä kerätään esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • kohteen saama välitön matkailutulo
 • matkailijoiden motiivit
  • vastaa kysymykseen: miksi matkailija tuli kohteeseen
  • jaettu yli 20 erilaiseen motiiviin
 • demografiset tiedot
  • sukupuoli
  • ikä
  • kotipaikka
 • matkailijan matkan aiheuttama hiilijalanjälki
 • asiakastyytyväisyys 
 • suositteluhalukkuus (NPS)
 • vapaat palautteet
Triplizer matkailutulotutkimus

Matkailun tilastotieto

Kyselytietoa rikastamme yhdistämällä siihen erilaisia avoimia tilastotietoja. Näin voimme rakentaa kokonaiskuvaa matkailukohteen toiminnasta. Käyttämiämme tietolähteitä ovat mm.

 • majoitustilasto
 • kävijämäärätiedot (tapahtumat ja käyntikohteet)
 • erilaiset epäsuorat lähdetiedot
 • asiakkaan ilmoittama kävijämäärä
 • Telian operaattoridata

Asiakkaan kanssa katsotaan aina yhdessä soveltuvin tilastotieto.

Telian operaattoridata mittaa neutraalilla ja anonyymilla tavalla kohteen kävijämääriä. Käyttämällä mobiililaitteisiin perustuvaa operaattoridataa voimme tarkentaa kyselytietoa ja matkailun tilastotietoa jakaen kohteen kävijät kolmeen ryhmään:

 • päiväkävijöihin
 • majoittuviin matkailijoihin
 • paikallisiin

Tällöin saatava tieto on kattavinta, mitä tarjolla on, sillä esimerkiksi matkailukohteiden ja -alueiden päiväkävijöistä ei yleensä juuri muuta tietolähdettä ole.

Tiedonkeruun hyödyt

Matkailun talousvaikutukset on laajalti vertailtavana ja jatkuvatoimisena tietona täysin uutta Suomen matkailualalle, sillä hyvin pitkään on matkailun onnistumista arvioitu lähinnä majoitustilaston varassa. Tilastoa on täydennetty harvoin toteutetuilla ja yksittäisillä, toisistaan poikkeavilla menetelmillä tehdyillä matkailutulotutkimuksilla tai selvityksillä.

Koska on vaarallista olla vain yksittäisten tietojen varassa, olemme rakentaneet mallin, jolla saadaan standardia, vertailtavaa tietoa mahdollisimman reaaliaikaisesti. On järkevää käyttää neutraalia tietolähdettä, josta saatua tietoa voidaan vertailla myös muualta saatuun, samalla metodilla kerättyyn tietoon.

Salmi Triplizer -matkailutulotutkimus tuottaa faktatietoa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

  • mikä on matkailusta saatu taloudellinen tulos?
  • keitä ovat kohteen asiakkaat (matkailijaryhmät)?
  • miten tyytyväisiä alueen palveluihin ollaan?
  • miten markkinointi ja myynti onnistuvat?
  • miten markkinointi ja myynti kannattaisi kohdistaa tuloksen optimoimiseksi?
  • millä tiedolla perustellaan kehittämistoimet esimerkiksi päättäjille ja virkamiehille?
  • mihin tietoon rahoittajat nojaavat?
  • mihin tietoon perustuvat infraan kohdistuvat investoinnit?
  • jne.

Salmi Triplizerin tuottama jatkuvatoiminen ja päivätasoinen tieto on modernin tiedolla johtamisen ytimessä, tuottaen tarpeellista faktatietoa matkailun vaikutuksista. 

Käyttöönotto

Salmi Triplizerin käyttöönotto on helppoa ja selkeää. Alkuvaiheessa käymme prosessin asiakkaan kanssa läpi.  Käyttöönoton jälkeen järjestely toimii taustalla ja tuloksia saadaan kerättyä pienellä panostuksella.

 • tiedonkeruu jatkuvasti käytössä
 • lisenssipohjainen hinnoittelu (hinnoittelu kohdealueen koon mukaan)
 • tieto käytössä käyttäjätunnuksilla verkkoselaimessa Power BI -pohjaisessa Salmi Triplizer -palvelussa
 • tulokset saatavilla 24/7

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä
Lue asiakastarinoitamme
Ota yhteyttä