AR-elämykset osaksi matkailua

AR eli lisätty todellisuus (augmented reality) on uusi tapa tuottaa digitaalisesti audiovisuaalista sisältöä, joka sulautuu oikean todellisuuden päälle mobiililaitteiden ruudulla. Salmi AR-sovelluksemme hyödyntää mobiililaitteiden kameroita ja teknologiaa apuna AR-sisältöjen reaaliaikaisessa esittämisessä laitteen näytöllä.

AR-sisältö sidotaan herätekuviin paikan päälle esim. tauluihin, jotka skannaamalla Salmi AR-sovelluksella elämyssisältö saadaan tuotua esiin. Elämyksellinen AR-sisältö voi olla sidottu esimerkiksi kohteen kulttuuriin, historiaan tai luontoon. 

Miksi Salmi AR?

Salmi AR-elämyksissä tarinallisuus ja elämyksellisyys mahdollistuvat aivan uudella tavalla osana asiakaskokemuksen rikastamista ja asiakaspolun kehittämistä. Panostamme korkeatasoiseen, laadukkaaseen, audiovisuaaliseen ja interaktiiviseen sisältöön, joka saa aikaan wau-elämyksiä loppukäyttäjälle. AR-elämykset toimivat vetovoimatekijänä ja syynä tulla matkakohteeseen, koska sisällöt on sidottu tiettyyn sijaintiin. AR-elämykset voidaan kokea omatoimisesti milloin vain. Ne rikastavat reaalimaailmaa tarjotessaan interaktiivista ja uniikkia elämyssisältöä mobiilisti. Sisällöt ovat luotavissa sekä sisä- että ulkokohteisiin. Sisältöä voidaan luoda monikielisesti. 

Sisältöä voivat olla:

  • kuvat ja kuvagalleriat
  • videot
  • 3D-objektit ja animoinnit
  • äänikerronta
  • kaikkien näiden yhdistelmä

AR-elämyksiä eri muodoissa

Puijo Peak Suomen eläimet AR

AR-kierros

AR-kierros on tarinallinen ja opastettu mobiilikierros, jossa kierretään kohteita ennalta määritellyllä alueella omatoimisesti joko määrätyssä tai määrittelemättömässä järjestyksessä. Kohteissa on herätetauluja tai kuvia, jotka saa heräämään eloon Salmi AR-sovelluksen kautta skannaamalla. Sisältö voi sisältää pelillisiä, tarinallisia, osallistavia, viihteellisiä tai pedagogisia elementtejä. 

Ravintolamestarit AR

AR-sisältö

AR-sisällöt ovat sisä- tai ulkokohteisiin sijoitettavia elämyksellisiä ja informatiivisia mobiilisisältöjä, jotka eivät ole kierroksia, vaan yksittäisissä paikoissa sijaitsevia sisältöjä, joihin tarina on sidottu AR-muodossa koettavaksi Salmi AR-sovelluksen kautta. Näitä voivat olla esimerkiksi yksittäiset informaatiotaulut, joihin on sidottu tarinallisia elementtejä.  

Lue lisää Salmi AR -palveluista
Toteutuksiamme
Salmi AR Heräteohjeet
Ota yhteyttä